Provincie helpt bedrijven bij het verminderen van uitstoot

(14 juli 2022)

De provincie Noord-Holland stelt in de periode van 2021 tot en met 2024 ruim € 4 miljoen beschikbaar voor industrie en havenbedrijven.

Met deze subsidie kunnen bedrijven maatregelen nemen waarmee zij de uitstoot van fijnstof, stikstofdioxide, geur en geluid verminderen. Dit moet bijdragen aan een gezonde leefomgeving in Noord-Holland. Tot 14 oktober kunnen bedrijven hun aanvraag indienen. 

Industrie in de haven.

Met de subsidie wil de provincie bedrijven stimuleren om maatregelen te nemen waardoor de luchtkwaliteit verbetert en de overlast van geur en geluid vermindert. De subsidie is er voor industriële bedrijven en havenbedrijven in Noord-Holland. 

De provincie had de subsidieregeling ook in 2021 opengesteld. Gedeputeerde Jeroen Olthof (Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu): “Afgelopen jaar zijn er helaas weinig aanvragen binnengekomen. Daarom hebben we de subsidie nu opengesteld voor álle industrieën en havenbedrijven die hun uitstoot willen verminderen. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de elektrificatie van werkvoertuigen, het plaatsen van filters, of het plaatsen van geluidschermen. Met deze subsidie maken we het samen met de industrie en havenbedrijven mogelijk de uitstoot te verminderen en daarmee de leefomgeving in onze provincie te verbeteren.” 

Recht op gezonde leefomgeving

De provincie vindt dat iedereen recht heeft op een gezonde leefomgeving. In het Programma Gezonde Leefomgeving staat hoe de provincie dat wil bereiken. Noord-Holland trekt tussen 2020 en 2024 € 14,2 miljoen uit om een gezonde leefomgeving te stimuleren. Deze uitvoeringsregeling is daar een onderdeel van. 

Subsidie aanvragen

Bedrijven die in aanmerking komen voor deze subsidie kunnen dit tot 14 oktober 2022 aanvragen via deze webpagina van de provincie.