Provincie stimuleert ander reisgedrag en zet slimme systemen in

(05 juli 2022)

De provincie investeerde ruim € 9 miljoen om te onderzoeken en te testen welke innovaties en slimme technologische oplossingen succesvol kunnen bijdragen aan de manier waarop we reizen. Zodanig dat het een positief effect heeft op het milieu, de bereikbaarheid én veiligheid. 

Iedere dag zijn in Noord-Holland mensen en goederen op weg naar hun bestemming. Het is nu al druk op de Noord-Hollandse wegen en de komende jaren worden er honderdduizenden woningen bijgebouwd. Dat heeft niet alleen meer verkeer als gevolg. Als we ons reisgedrag niet veranderen neemt de CO2-uitstoot verder toe en staan we met z’n allen stil. 

Fietser op station

De provincie onderzocht en testte slimme maatregelen in de periode 2018-2021 die helpen onze bestemming schoon en veilig te bereiken met de fiets, auto en het openbaar vervoer. Ook is er gekeken naar mogelijke ontwikkelingen voor de logistieke sector en de scheepvaart. De provincie onderzocht niet alleen de mogelijkheden die er nu zijn, maar ook wat nodig is om Noord-Holland in de toekomst leefbaar en bereikbaar te houden. Daarbij is het gedrag van de reiziger nadrukkelijk meegenomen in de onderzoeken. De reiziger bepaalt of de smartmobilitymaatregelen uiteindelijk gebruikt worden.

Slim, schoon en veilig reizen 

Gedeputeerde Mobiliteit en bereikbaarheid Jeroen Olthof: “De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Dat heeft ook invloed op de manier waarop we reizen. Nieuwe technologieën in de auto en langs de weg helpen reizigers en vervoerders slimme keuzes te maken om op een schone en veilige manier hun bestemming te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan intelligente verkeerslichten en sensoren om uitstoot en geluid te meten. Het is belangrijk dat wij als wegbeheerder die technieken kennen en weten hoe we ze het beste kunnen inzetten. Zo houden we Noord-Holland bereikbaar én leefbaar.”

Innovatievoorbeelden

Alle 33 studies, pilots en implementaties staan beschreven in de eindrapportage van het Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 2018-2021 (pdf, 6,6 MB).

Enkele voorbeelden: brugopeningen worden nu beter op elkaar afgestemd, waardoor de doorstroming op weg én water is verbeterd. Niet alleen brugopeningen, maar alle wegwerkzaamheden, omleidingsroutes en verkeersborden worden digitaal aangeboden aan navigatiesystemen zodat weggebruikers verder kunnen kijken dan hun voorruit. Ook heeft de provincie onderzoek gedaan naar het verbeteren van de informatieuitwisseling tussen nood- en hulpdiensten, de meldkamer en de brugwachter. Want als iedere seconde telt wil je voorkomen dat hulpdiensten met blauwe zwaailichten voor een open brug staan te wachten. Een ander voorbeeld is dat de provincie testte hoe vrachtladingen zelf de slimste en duurzaamste route naar hun bestemming kunnen kiezen. Tot slot stimuleert de provincie ander reisgedrag, bijvoorbeeld met schone vervoersmiddelen en door gebruik te maken van deelsystemen zoals deelauto’s en deelfietsen. Zo zorgen we samen dat we steeds slimmer, schoner en veiliger reizen. 

Vervolg: Focus Smart Mobility 2022-2025 

Ook de komende jaren investeert de provincie in de ontwikkeling van slimme, schone en veilige oplossingen. De Focus Smart Mobility geeft een overzicht van de voorgenomen activiteiten. De provincie realiseert daarin wat er in het programma 2018-2021 is geleerd. Daarnaast onderzoekt de provincie als wegbeheerder welke nieuwe ontwikkelingen binnen mobiliteit bij kunnen dragen aan de provinciale opgaven zoals bereikbaarheid, wonen, klimaat, economie en leefbaarheid. 

Meer informatie

Met vragen kunnen geïnteresseerden contact opnemen met het servicepunt van de provincie, bereikbaar op 0800- 0200600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Op de hoogte blijven van wat de provincie doet op het gebied van Smart Mobility? Kijk dan op de webpagina Smart Mobility of volg ‘Smart Mobility in Noord-Holland’ op LinkedIn