Subsidie voor zonnepanelen op daken Noord-Holland loopt hard

(08 juli 2022)

De subsidie van de provincie Noord-Holland voor zonnepanelen boven parkeerterreinen loopt hard.

Begin dit jaar kon voor het eerst gebruikgemaakt worden van deze subsidie waarvoor €1,5 miljoen beschikbaar is. Deze pot geld voor ‘Solar Carports’ is bijna leeg. Voor wie nog subsidie wil aanvragen moet er snel bij zijn, want er is nog €120.000 beschikbaar voor dit jaar. Volgend jaar wordt opnieuw €750.000 uitgetrokken voor zonne-energie op parkeerplaatsen. De digitale tool ‘Park the Sun’ maakt inzichtelijk welke parkeerterreinen in Noord-Holland geschikt zijn voor Solar Carports. 

Zonne-energie is net als windenergie een van de bewezen technieken voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit. Onmisbaar als het gaat om het halen van de klimaatdoelen in 2030. Ook willen we zo snel mogelijk van het gas af. Met name het stimuleren van zonne-energie op daken werpt in Noord-Holland inmiddels zijn vruchten af. De provincie investeert en stimuleert dit met verschillende subsidieregelingen. Meer dan de helft van het aanbod voor extra hernieuwbare elektriciteit in 2030 komt van zonne-energie die wordt opgewekt op daken, parkeerterreinen en geluidschermen. 

Opwekken duurzame energie

Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie: “Zonne-energie biedt enorme potentie als het gaat om het opwekken van duurzame energie. Daarom willen we zoveel mogelijk daken benutten voor zonne-energie. Huishoudens, scholen en zorginstellingen besparen met zonne-energie direct op hun energierekening. En op parkeerplaatsen kunnen elektrische auto’s ter plaatse worden opgeladen met zonnestroom. Daarover hebben we ook afspraken gemaakt in de Regionale Energiestrategieën. Een win-win situatie voor iedereen.”

Uitrol op schooldaken

De uitrol van zonnepanelen op schooldaken zet zich intussen onverminderd voort. Met de Stichting Schooldakrevolutie zijn we als provincie in gesprek voor een verdere uitrol van zonnepanelen op schooldaken, waarbij de stichting Schooldakrevolutie gemeenten en schoolbesturen ontzorgt. Ook sportaccommodaties en culturele instellingen verduurzamen met zonnepanelen op het dak. 

Innovatieve oplossing

Voor zonne-energie op agrarische daken loopt er een pilotproject in Wieringermeer. Hier wordt bekeken of het delen van dezelfde elektriciteitskabel van een windturbine met zon-op-dak een innovatieve oplossing is om meer zonnepanelen op agrarische bedrijfsdaken te plaatsen, omdat met deze combinatie er ruimte ontstaat op het krappe elektriciteitsnet. 

Online tool ‘Zonnedakje’

Om zonnepanelen op daken te blijven stimuleren, biedt de openbare online tool ‘Zonnedakje’ uitkomst. Aan de hand van jaarlijkse luchtfoto’s is te zien op welke daken nog zonnepanelen kunnen worden gelegd. Ook kunnen gemeenten via ‘Zonnedakje’ bekijken welke wijken de meest kansrijke zijn als het gaat om zonnepanelen. 

Versnelling van bedrijfsdaken

Verder wordt er vol ingezet op de versnelling van zonne-energie op bedrijfsdaken. Noord-Holland heeft 14.000 bedrijfsdaken om zonnepanelen op te leggen. Ook op het eigen provinciehuis liggen al zonnepanelen. Naast zonnedaken wordt ook gekeken hoe energieleverende geluidsschermen door middel van zonne-energie verder kunnen worden opgeschaald.