Weekendafsluiting Zaanweg door aanleg tijdelijke brug

(11 juli 2022)

De provincie Noord-Holland bouwt een tijdelijke brug over de Zaan tussen Wormer en Wormerveer.

In het weekend voorafgaand aan de opening van de tijdelijke brug is de Zaanweg in Wormerveer afgesloten voor verkeer vanwege werkzaamheden rondom de tijdelijke brug. De afsluiting geldt in het weekend van 16 en 17 juli 2022 voor beide richtingen tussen de Dubbelebuurt en de Zaanbrug. 

De tijdelijke brug wordt aangelegd om het verkeer de mogelijkheid te geven de Zaan over te steken als de Zaanbrug vanaf 18 juli vervangen gaat worden en daarmee afgesloten is voor auto- en fietsverkeer. Voor de aanleg van de tijdelijke brug werkt de aannemer van vrijdagavond 15 juli (22.00 uur) tot zondagavond 17 juli (22.00 uur) aan de inrichting van de weg bij de Lassiestraat in Wormer en bij de Zaanweg in Wormerveer. In dit weekend legt de aannemer onder andere het kruispunt bij de tijdelijke brug aan, sluit de verkeerslichten aan en test deze.

Vanwege het werk op de Zaanweg is het noodzakelijk om de weg af te sluiten voor zowel gemotoriseerd verkeer als fietsverkeer. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Wandelweg en Stationsstraat. Fietsers worden omgeleid via de Wandelweg en de Edisonstraat. Het trottoir blijft open voor voetgangers en voor bewoners om hun huizen te bereiken.

weekendafsluiting Zaanweg door aanleg tijdelijke brug

Nieuwe verkeerssituatie vanaf 18 juli

Vanaf 18 juli wordt de tijdelijke brug in gebruik genomen. Tot eind 2023 kunnen auto’s, fietsers en voetgangers de Zaan oversteken via de tijdelijke brug. Er geldt dan een nieuwe verkeerssituatie. Verkeer dat via de tijdelijke brug over de Zaan wil rijden kan dan wel vanuit de Dubbelebuurt de tijdelijke brug oprijden, maar kan niet meer rechtdoor rijden richting de Stationsstraat. Verkeer richting de Stationsstraat wordt via de Wandelweg geleid. 

Vervanging Zaanbrug

De tijdelijke brug is onderdeel van het project Vervanging Zaanbrug. De Zaanbrug wordt vervangen door een traditionele Hollandse ophaalbrug, die voldoet aan de technische eisen van deze tijd. De brug krijgt een bredere en hogere doorvaart. Hierdoor kunnen schepen makkelijker de brug passeren en hoeft de brug minder vaak en minder lang open. De nieuwe Zaanbrug biedt bovendien meer ruimte aan fietsers en voetgangers wat de veiligheid ten goede komt. Tijdens de bouw van de Zaanbrug kan al het verkeer (behalve vrachtverkeer) gebruikmaken van een tijdelijke brug tussen de Lassiestraat in Wormer en de Zaanweg in Wormerveer (ter hoogte van Stelling Wonen). 

De vernieuwing van de Zaanbrug is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Wormerland en Zaanstad. De werkzaamheden worden door aannemer Reimert Bouw en Infrastructuur uitgevoerd en zijn eind 2023 afgerond.

Meer informatie

Alle up-to-date informatie over de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden aan de Zaanbrug staat in de omgevings app van de aannemer: Reimert Groep app. Met vragen over de Zaanbrug kunnen (vaar)weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis) of per e-mail, servicepunt@noord-holland.nl. Informatie over de vernieuwing Zaanbrug staat ook op www.noord-holland.nl/zaanbrug of de regionale facebookpagina @ZaanstreekWaterland.