Aanpak ondermijning vakantieparken en -woningen

(13 juni 2022)

Uit onderzoek van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland blijkt dat de georganiseerde misdaad op grote schaal geld witwast via vakantieparken.

Naast witwassen is bekend dat er ook sprake kan zijn van allerlei vormen van ondermijning in de vakantiewoningen. Denk daarbij aan illegale prostitutie, drugslabs, huisvesting van arbeidsmigranten of als schuilplaats voor gezochte criminelen.

Noord-Holland telt meer dan 250 vakantieparken en 14.000 vakantiewoningen. De aanpak van ondermijning begint bij goede informatie. Daarom heeft de provincie Noord-Holland de handreiking informatiegericht handelen vakantieparken ontwikkeld.

Beter beeld

Deze handreiking beschrijft in een aantal stappen hoe informatie uit verschillende bronnen bij elkaar gebracht kan worden. Zo krijgt de betreffende gemeente een beter beeld van deze parken en worden ongewenste activiteiten zoals ondermijnende criminaliteit eerder gesignaleerd. Een aantal Noord-Hollandse gemeenten gebruikt sinds dit jaar de handreiking.
 
Meer weten? Kijk ook eens op deze pagina. In &Holland verscheen onlangs een infographic die laat zien hoe de provincie en gemeenten ondermijning bestrijden. 

Ondermijning stockbeeld