Gemeenten maken voorstel voor besteding €1,5 miljoen uit noodfonds cultuur

(29 juni 2022)

De provincie Noord-Holland heeft gemeenten gevraagd een voorstel te maken voor de besteding van ruim €1,5 miljoen uit het noodfonds cultuur.

In 2020/2021 hebben 37 gemeenten een bijdrage gekregen uit het noodfonds cultuur. De gemeenten hebben zelf ook 35% bijgedragen. Het geld is gebruikt om 110 culturele instellingen te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. 

De effecten van de coronacrisis voor de culturele sector zijn in 2022 nog aanmerkelijk. Zo is in belangrijke delen van deze sector het bezoek nog lang niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. Ook hebben de meeste culturele instellingen flink moeten interen op hun reserves.

Voorstel

Voor 2022 is er nog een bedrag beschikbaar: Voor de regio Noord-Holland Noord € 769.230 (provincie € 500.000, gemeenten € 269.230). Voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) resteert € 1.538.460 (provincie € 1.000.000, gemeenten € 538.460). Dit restantbudget wordt in 2022 ingezet als noodsteun voor de periode 1 januari – 1 juli 2022.

De gemeenten in de regio Noord-Holland Noord en de gemeenten in de MRA (exclusief Amsterdam) gaan een voorstel maken waarin zij aangeven welke culturele instellingen in aanmerking zouden moeten komen voor ondersteuning. Het voorstel hiervoor is naar verwachting in oktober 2022 klaar. Rond december 2022 is bekend hoe het geld verdeeld wordt.