Grensaanpassingen werkingsgebieden Omgevingsverordening definitief

(23 juni 2022)

Gedeputeerde Staten (GS) hebben een definitief besluit genomen over de aanpassingen in de werkingsgebieden van de Omgevingsverordeningen Noord-Holland 2020 (OV NH2020) en Noord-Holland 2022 (OV NH2022). De grensaanpassingen treden per 1 juli in werking.

In de werkingsgebieden staat waar in de provincie welke regels gelden, welke activiteiten mogelijk zijn en onder welke voorwaarden. Dit is van belang omdat het duidelijk maakt wat in een bepaald gebied wel of niet mogelijk is. Alle werkingsgebieden zijn op de digitale kaart van de provincie terug te vinden. Een overzicht van de grensaanpassingen staat, samen met de Nota van Beantwoording, op de pagina Omgevingsverordening NH2020 onder 'Wijziging werkingsgebieden ronde 1-2022'. 

Werkingsgebieden 2 keer per jaar gewijzigd

Door specifieke ontwikkelingen in een gebied, of vanwege wensen uit de omgeving, kan het nodig zijn om de grenzen van een werkingsgebied aan te passen. Deze aanpassingen wil de provincie 2 keer per jaar doorvoeren, zodat ze op 1 juli en 1 januari in werking kunnen treden. Op deze manier zorgt de provincie voor een herkenbare vaste werkwijze en worden ontwikkelingen binnen een redelijke termijn aangepast in de verordening. Alle voorgestelde wijzigingen worden eerst ter inzage gelegd, zodat iedereen er op kan reageren.