Hinder op Zaan door werkzaamheden Zaanbrug

(10 juni 2022)

De provincie Noord-Holland bouwt een tijdelijke brug over de Zaan tussen Wormerveer in de gemeente Zaanstad en Wormer in de gemeente Wormerland.

Vanwege de bouwwerkzaamheden is de Zaan ter hoogte van de Zaanbrug gestremd op 18, 25 en 26 juni 2022. Als de tijdelijke brug eind juli in gebruik genomen wordt, moet het scheepvaartverkeer rekening houden met beperkte doorvaartmogelijkheden vanwege aangepaste bedientijden en langere wachttijden dan gebruikelijk. 

De tijdelijke brug wordt aangelegd om verkeer de mogelijkheid te geven de Zaan over te steken als de Zaanbrug vanaf juli vervangen wordt. Voor de aanleg van de tijdelijke brug is het noodzakelijk om de Zaan een aantal dagen te stremmen ter hoogte van de Zaanbrug en de tijdelijke brug. Op zaterdag 18 juni (vanaf 07.00 uur) en in het weekend van 25 en 26 juni is de Zaan ter hoogte van Wormerveer/Wormer vanaf vrijdag 24 juni 22.00 uur daarom volledig gestremd voor scheepvaart verkeer. Het vaarverkeer moet die dagen omvaren via de Nauernasche Vaart of via Purmerend. Mocht het stremmingsweekend onverhoopt niet gehaald worden, dan wordt het weekend van 2 en 3 juli als reserve weekend gebruikt.

Hinder op Zaan door werkzaamheden Zaanbrug

Beperkingen aan bediening tijdelijke brug

Zodra de tijdelijke brug eind juli in gebruik genomen wordt, moet de scheepvaart rekening houden met de beperkingen van de brug. De tijdelijke brug kan geopend worden voor scheepvaart, maar opent en sluit minder snel dan de Zaanbrug. Bovendien is de tijdelijke brug slechts 1,20 meter hoog. Hierdoor kunnen de wachttijden voor de brug langer zijn dan gebruikelijk. Op doordeweekse dagen wordt de brug van maandag tot en met vrijdag maximaal eens per half uur voor de scheepvaart bediend, met uitzondering van de spitsuren (07.30 – 8.30 uur en tussen 16.00 – 18.00 uur). Op zaterdag en zondag wordt de tijdelijke brug (maximaal eens per half uur) op aanbod bediend. Vanwege het mogelijk oponthoud op de Zaan door de tijdelijke brug kunnen schepen hoger dan 1,10 meter ook kiezen voor een alternatieve vaarroute via de Nauernasche Vaart of het Noordhollandsch Kanaal.

Vervanging Zaanbrug

De tijdelijke brug is onderdeel van het project Vernieuwen Zaanbrug. De Zaanbrug wordt vervangen door een traditionele Hollandse ophaalbrug, die voldoet aan de technische eisen van deze tijd. De brug krijgt een bredere en hogere doorvaart. Hierdoor kunnen schepen makkelijker de brug passeren en hoeft de brug minder vaak en minder lang open. De nieuwe Zaanbrug biedt bovendien meer ruimte aan fietsers en voetgangers wat de veiligheid ten goede komt. Tijdens de bouw van de Zaanbrug kan al het verkeer (behalve vrachtverkeer) gebruik maken van een tijdelijke brug tussen de Lassiestraat in Wormer en de Zaanweg in Wormerveer (ter hoogte van Stelling Wonen). 

De vernieuwing van de Zaanbrug is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland met de gemeenten Wormerland en Zaanstad. De werkzaamheden worden door de aannemerscombinatie Reimert Bouw en Infrastructuur, gebr. Beentjes en HSM Steel Structures uitgevoerd en zijn eind 2023 afgerond.

Meer informatie

Alle up-to-date informatie over de voortgang en uitvoering van de werkzaamheden aan de Zaanbrug is te vinden in de omgevings app van de aannemer: Reimert Groep app. Met vragen over de Zaanbrug kunnen (vaar)-weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis) of per mail servicepunt@noord-holland.nl. Informatie over de vernieuwing van de Zaanbrug is ook te vinden op www.noord-holland.nl/zaanbrug of de regionale facebookpagina @ZaanstreekWaterland.