Hinder voor scheepvaart door werkzaamheden Brug Ouderkerk

(15 juni 2022)

Scheepvaart die deze zomer de Brug Ouderkerk bij Ouderkerk aan de Amstel wil passeren, moet rekening houden met stremmingen of beperkingen in de bedientijden.

De brug, die eerder door een calamiteit voor schepen hoger dan 2,60 meter was gestremd, wordt vanaf 15 juli 2022 weer bediend. Door werkzaamheden aan de brug gelden er dan echter beperkte doorvaartmogelijkheden. 

Brug Ouderkerk

De Brug Ouderkerk wordt vervangen. Hiervoor vinden er tussen juli en oktober 2022 veel werkzaamheden aan en rondom de brug plaats, waaronder sloopwerkzaamheden. Dit zorgt er voor dat de doorvaart over de Amstel ter hoogte van de Brug Ouderkerk op bepaalde tijden is beperkt of zelfs gestremd. 

Stremmingen

Vanwege de werkzaamheden is de Amstel ter hoogte van de Brug Ouderkerk van maandag 1 augustus tot en met vrijdag 5 augustus en van maandag 8 augustus tot en met vrijdag 12 augustus volledig gestremd voor al het vaarverkeer. In de weekenden om deze weken heen wordt er niet aan de brug gewerkt en kan de Brug Ouderkerk door al het scheepvaartverkeer gepasseerd worden. 

In het weekend van vrijdag 30 september tot en met zaterdag 1 oktober is de Amstel wel gestremd vanwege de werkzaamheden bij de brug.

Naast de stremmingen gelden in de periode tussen 15 juli en 1 oktober beperkte doorvaartmogelijkheden. De oostelijke doorgang is de gehele periode gestremd voor al het scheepvaartverkeer. Schepen lager dan 2,60 meter kunnen onder de westelijke vaste onderdoorgang van de brug varen (breedte 10 meter). Vanwege de werkzaamheden kan dit soms met wachttijden gepaard gaan. Schepen hoger dan 2,60 meter wordt geadviseerd de scheepvaartberichten in de gaten te houden. De exacte bedientijden zijn te vinden op de pagina van Brug Ouderkerk.

Meer informatie

Op de hoogte blijven van bedientijden van bruggen en sluizen, stremmingen of werkzaamheden? Kijk dan ook op www.vaarweginformatie.nl.
Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar)-weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen via de website van de provincie of de regionale facebookpagina @AmstellandMeerlanden