Tussen weg en waterbuffel: rondleidingen voor omwonenden in de Waterlandtak-West

(03 juni 2022)

Op woensdag 1 juni vond de eerste rondleiding plaats in de Waterlandtak-West. Inwoners van de aangrenzende wijken in Muiden waren uitgenodigd om een kijkje te nemen in het natuurgebied waar sinds vorig jaar een kudde waterbuffels graast.

De Waterlandtak-West is normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek, maar de komende maand wordt er een uitzondering gemaakt. De provincie Noord-Holland organiseert 3 rondleidingen in het gebied, onder leiding van kuddebeheerder Wouter Slors van FREE Nature. Omwonenden konden zich opgeven om bij één van de rondleidingen aanwezig te zijn. Daar werd gretig gehoor aan gegeven, want alle rondleidingen zitten inmiddels vol.

Tussen weg en waterbuffel: rondleidingen voor omwonenden in de Waterlandtak-West
Het waterrijke natuurgebied naast de A1 bij Muiden

Waterbuffels onderhouden het natuurgebied

De Waterlandtak-West is een voormalige snelweg die opnieuw ingericht tot natuur. Het natte moerasgebied is de natuurverbinding tussen het Naardermeer en Waterland boven Amsterdam. Verwacht wordt dat vooral de otter en de ringslang deze groene verbinding gaan gebruiken. In het voorjaar van 2021 is gestart met begrazing door waterbuffels. Deze dieren grazen in het hele gebied en voorkomen dat het dichtgroeit met wilgen. De buffels verplaatsen zich eenvoudig door het water, want het zijn goede zwemmers. Zo verplaatsen ze zich tussen de eilandjes en maken onderweg nieuwe paden en poeltjes. Die zijn weer van groot belang om het gebied open te houden voor andere (water)dieren. 

Tussen weg en waterbuffel: rondleidingen voor omwonenden in de Waterlandtak-West
De waterbuffels

Het gebied en de dieren passen zich snel aan

De rondleidingen worden verzorgd door Wouter Slors van FREE Nature. In opdracht van de provincie Noord-Holland beheert hij de kudde waterbuffels en houdt hij hun welzijn in de gaten. Hij vertelt over het eerste jaar van de buffels in het gebied en de aanwezigen vragen hem de hemd van het lijf. Ze zijn enthousiast om het gebied eindelijk eens van binnenuit te bekijken. Veel van hen rijden er regelmatig langs en zijn nieuwsgierig hoe het gaat. Want hoe vindt zo’n buffel dat eigenlijk, wonen tussen 2 wegen in? Wouter Slors: “We zien dat de buffels zich snel hebben aangepast en makkelijk wennen aan het geluid van het verkeer. Ze kijken daar inmiddels niet meer van op en de kalfjes weten niet beter.”  

Tussen weg en waterbuffel: rondleidingen voor omwonenden in de Waterlandtak-West
Wouter Slors (FREE Nature) 

Keuzemogelijkheden leiden tot waardevolle informatie

Door de GPS-zenders bij 2 dieren is inmiddels is duidelijk dat de kudde buffels zich door het hele gebied verplaatst. Er zijn verschillende soorten natuur in het gebied, waardoor de buffels steeds een keuze hebben. Slors: “Dat is het mooie van dit gebied. Doordat de buffels kunnen kiezen, zien wij waar hun voorkeur ligt. Dit is belangrijke informatie om te bepalen of begrazing door waterbuffels past bij het beheren van natuurgebieden zoals deze.”

De begrazing van de waterbuffels in de Waterlandtak-West is een pilot van 5 jaar. Tot nu toe doen de buffels hun werk goed. De wilgen in het gebied worden graag gegeten door de buffels en doordat ze het hele gebied bewandelen en begrazen is het een aantrekkelijke groene verbinding voor andere dieren. Er zijn aanwijzingen dat er een otter door het gebied is getrokken, en in het gebied huizen inmiddels verschillende vogelsoorten én een bever. 

Tussen weg en waterbuffel: rondleidingen voor omwonenden in de Waterlandtak-West
Een lepelaar in de Waterlandtak-West, met op de achtergrond de A1

Over het project

De begrazing door waterbuffels in de Waterlandtak-West is onderdeel van het project ‘Natuurontwikkeling Diemerscheg’. De provincie Noord-Holland versterkt de natuur in de Diemerscheg: een gebied ten oosten van Amsterdam, in Diemen, Weesp en Muiden. Op 4 locaties worden de natuurverbindingen verbeterd of komt er nieuwe natuur. Hiermee vergroot het leefgebied van kleine (water)zoogdieren en vogels. Het project draagt bij aan Natuurnetwerk Nederland (NNN) en is deels natuurcompensatie voor de bouwprojecten van Rijkswaterstaat. Kijk op noord-holland.nl/diemerscheg voor meer informatie over de natuurontwikkeling in de Diemerscheg.