Varen zonder hinder van waterplanten met Waterplanten.nu

(22 juni 2022)

Tot stilstand komen in een veld waterplanten of taaie stengels in de schroef. Watersporters in het Zuidelijk IJsselmeergebied kennen het probleem. Toch zijn er genoeg plekken waar je zonder hinder kunt varen. Je vindt ze via de webapp Waterplanten.nu.

De webapp Waterplanten.nu geeft de waterrecreant en watersporter een duidelijk beeld van de zones waar gevaren kan worden en waar je hinder kunt verwachten. De webapp geeft ter plekke de waterplantsituatie weer voor het hele gebied onder de Houtribdijk tot aan het Ketelmeer.

Varen zonder hinder van waterplanten met Waterplanten.nu

Cees Loggen van de provincie Noord-Holland: “Weinig is zo vervelend als je boot verstrikt raakt in waterplanten. Je schroef weer los krijgen is een hele toer. Dan geldt ook: voorkomen is beter dan genezen. Deze nieuwe app zal gebruikers helpen de kans dat dit gebeurt, kleiner te maken. Wij zijn blij dat wij hier als provincie een bijdrage aan hebben kunnen leveren.”

Gemaaide gebieden

Waterplanten (fonteinkruiden) worden gemaaid tijdens de sterkste groeiperiode in de meest gebruikte vaargebieden van het Markermeer, IJmeer en de Zuidelijke en Oostelijke Randmeren. De gemaaide gebieden zijn te zien in de app en worden dagelijks geactualiseerd. Dankzij de gps-functie zie je vanaf je zeil- roei- of motorboot, sloep, surf- of supplank waar je je bevindt ten opzichte van bevaarbaar en minder goed bevaarbaar water. Ook als je tijdelijk even geen internetverbinding hebt, kun je de webapp blijven gebruiken. De app is te gebruiken op telefoon en computer en is gratis beschikbaar.

Chris de Graaff van Techmaps: “Waterplanten.nu is een geodata gedreven app die de kans kleiner maakt dat je tijdens het varen verzeild raakt in waterplanten. De app simuleert dagelijks de dynamiek van groei en afsterven van overlast gevende waterplanten. We maken daarbij gebruik van data uit de 3-jaarlijkse planteninventarisaties van Rijkswaterstaat en gegevens uit luchtopnames die we sinds 2018 jaarlijks uitvoeren. Gedurende het seizoen vullen we deze data aan met nieuwe luchtopnames en inspecties vanaf het water door vrijwilligers en maaiers. Daar worden ook de gegevens van waar er gemaaid is aan toegevoegd via een koppeling met onze maai-applicatie. Met al deze data ontstaat een behoorlijk compleet beeld van de waterplantensituatie.”

Samenwerking

Waterplanten.nu is een initiatief van Techmaps en de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren. De ontwikkeling van Waterplanten.nu is mede mogelijk gemaakt door de Coöperatie Gastvrije Randmeren, de Stichting Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer, Samenwerkende gemeenten rond het Markermeer en de provincies Noord-Holland en Flevoland. HISWA en Watersportverbond zijn al 10 jaar betrokken bij de informatievoorziening voor de watersport over de waterplanten.

Download de poster met QR-code van Waterplanten.nu (pdf, 1,05 MB).