Vooronderzoek uitbreiding hoogspanningsnet openbaar

(30 juni 2022)

De vraag naar elektriciteit groeit hard. Steeds meer huizen schakelen over op warmtepompen, het aantal elektrische auto’s groeit en bedrijven elektrificeren om te verduurzamen. Het elektriciteitsnet in Noord-Holland moet daarom op een groot aantal plekken worden uitgebreid.

Ook het hoogspanningsnet in Noord-Holland Noord moet versterkt worden. De provincie en de netbeheerders zetten samen met de gemeenten alles op alles om ervoor te zorgen dat het elektriciteitsnetwerk optimaal blijft functioneren.

Werkzaamheden aan hoogspanningskabels.

Netbeheerder TenneT heeft de provincie Noord-Holland en het ministerie van Economische Zaken (EZK) daarom gevraagd om meer inzicht te geven in toekomstige ontwikkelingen die van invloed zijn op het hoogspanningsnet in Noord-Holland Noord. Op basis daarvan kan TenneT verschillende varianten van de benodigde nieuwe hoogspanningsinfrastructuur beoordelen. TenneT is wettelijk verplicht zo’n beslissing met onderzoek te onderbouwen. 

Onderzoeksbureau Arcadis heeft de ontwikkelingen geïnventariseerd en een aantal gebieden in kaart gebracht waar de hoogspanningsinfrastructuur mogelijk zouden kunnen komen. De inventarisatie van de gebiedscorridors geeft inzicht in de mogelijke kosten die gemoeid zijn met een hoogspanningsverbinding. De corridors zijn slechts indicatief en staan niet vast. Dit zijn dus nog niet de zoekgebieden voor de uiteindelijke uitbreiding van het hoogspanningsnet. 

Als TenneT heeft besloten hoe het net versterkt moet worden, wordt vervolgens in een groot zoekgebied gekeken waar en hoe de benodigde infrastructuur het beste kunnen worden aangelegd. TenneT verwacht hier in het voorjaar van 2023 meer over te kunnen vertellen. Alle belanghebbenden krijgen dan de mogelijkheid om te reageren.