Werkgelegenheidsonderzoek Noord-Holland door I&O Research

(03 juni 2022)

Ruim 150.000 ondernemers in de provincie Noord-Holland krijgen binnenkort een uitnodiging om deel te nemen aan de jaarlijkse werkgelegenheidsenquête.

Ondernemer in kledingwinkel

De provincie houdt elk jaar een werkgelegenheidsenquête onder bedrijven, ondernemers en organisaties. Op die manier krijgt de provincie de meest actuele informatie ter ondersteuning van het economisch beleid.

In de enquête, die wordt gehouden door I&O Research, wordt onder meer gevraagd naar het aantal medewerkers dat op 1 april in dienst is (geweest). De vragenlijst kan zowel online als op papier ingevuld worden. Ook worden er telefonisch enquêtes afgenomen. De resultaten worden in het voorjaar van 2022 opgenomen in het Landelijke Informatie Systeem Arbeidsplaatsen (LISA).

Vanaf dit jaar laat de provincie Noord-Holland ook gegevens inwinnen door I&O Research voor ondernemingen in Amsterdam. Voorheen werd dit door de gemeente zelf gedaan.

Ondernemers met vragen kunnen deze stellen via een e-mail naar helpdesk@ioresearch.nl of bellen met telefoonnummer 053-2005 300.