Beëdiging herbenoemde burgemeester van Drechterland

(18 maart 2022)

Vandaag werd Michiel Pijl beëdigd als burgemeester van Drechterland bij zijn herbenoeming voor een tweede termijn van 6 jaar.

De tweede ambtstermijn van burgemeester Pijl start op 23 maart 2022 en eindigt op 23 maart 2028. Voor zijn benoeming in Drechterland was hij van 2010 tot en met 2016 wethouder in de gemeente Hoorn.

Beëdiging herbenoeming burgemeester Drechterland1

Na iedere periode van 6 jaar kan een burgemeester worden herbenoemd. De raad heeft besloten om de burgemeester aan te bevelen voor herbenoeming en heeft dit kenbaar gemaakt aan de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk. 

De aanbeveling moest volgens de procedure uiterlijk 4 maanden voor het aflopen van de ambtstermijn door de gemeenteraad worden uitgebracht. De Commissaris van de Koning stuurt de aanbeveling door aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen.

Beëdiging herbenoeming burgemeester Drechterland2

Het advies is voorbereid door de Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester, die werd voorgezeten door de voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer J.C.N. Wagenaar. De inhoud van de aanbeveling en de overwegingen alsmede de beraadslagingen van de gemeenteraad zijn volgens wettelijke voorschriften geheim.