Bouwteam: Renovatie Koopvaardersschutsluis zonder afsluiting mogelijk

(08 maart 2022)

De beroeps- en recreatievaart kunnen tijdens de renovatiewerkzaamheden door de Koopvaardersschutsluis blijven varen.

Tot deze conclusie komt het bouwteam, een samenwerking tussen aannemer en provincie Noord-Holland. Als de sluis wordt verlengd, dan is een afsluiting nodig van 14 tot 20 dagen aaneengesloten met daaromheen een periode van bloktijden. Een uitgebreide omvaarroute van 9 maanden zoals eerder werd gedacht, is niet nodig. Wel wordt een incidentele omvaarroute voorbereid om voor uitzonderingen (dringend en noodzakelijk scheepvaartverkeer) de verbinding tussen het Noordhollandsch kanaal en de Waddenzee te kunnen garanderen tijdens de afsluiting. 

Provincie en gemeente blijven in gesprek over de gevolgen van deze uitkomst

De provincie en de gemeente Den Helder hebben in maart 2020 afspraken gemaakt over het realiseren van een omvaarroute en de aanpak van de Boerenverdrietsluis. Deze afspraken zijn gebaseerd op een afsluiting van 9 maanden als gevolg van de werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis. Nu het bouwteam kan uitgaan van een korte afsluiting tijdens verlenging, vervalt de noodzaak voor een definitieve omvaarroute en daarmee een ingrijpende verbouwing van de Boerenverdrietsluis. De komende tijd bespreken provincie en gemeente dit. De gemeente Den Helder heeft immers de wens om recreatievaart mogelijk te maken via de Boerenverdrietsluis. Om zorgvuldig om te gaan met publieke middelen moeten alle opties en gevolgen goed afgewogen worden.

Wat betekent dit concreet voor de omvaarroute en de Boerenverdrietsluis?

Het is daarom nog niet bekend wat deze beperkte afsluiting betekent voor de omvaarroute en de Boerenverdrietsluis. Een aantal bedrijven en organisaties dat sterk afhankelijk is van de doorvaart, is de afgelopen maanden benaderd om de aanpak uit het bouwteam te verkennen. Voor de werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis lijkt daardoor slechts een incidentele omvaarroute nodig. Voor een incidentele route moet nog gekeken worden naar de maatregelen aan en rondom de Boerenverdrietsluis, zoals die tegen zoutindringing.  

In een bouwteam werken aannemer en provincie samen 

Tijdens het groot onderhoud in 2015 zijn in de stalen damwanden van de Koopvaardersschutsluis gaten geconstateerd. Uit onderzoek blijkt dat een bacterie de damwanden aantast, waardoor opnieuw gaten ontstaan. Dit wordt met regelmaat gemonitord maar een renovatie is hard nodig. In een bouwteam werken provincie Noord-Holland en Van Hattum en Blankevoort intensief samen om tot een definitief ontwerp te komen. In hun zoektocht naar de beste oplossing zijn - binnen de techniek, financiële gevolgen en risico’s - de mogelijkheden voor een zo kort mogelijke stremming in beeld gebracht. Een aanpak vanaf kade en klein deel vanaf water beperkt de hinder aanzienlijk. De renovatie kan eerst plaatsvinden, de verlenging volgt later. Dit hoeft niet gelijktijdig te gebeuren. Afstemming over de beste periode voor de verlengingswerkzaamheden vindt nog plaats. 

Kijk voor meer informatie over het project Koopvaardersschutsluis op de projectpagina

Koopvaarderschutsluis 1