De week van het slim reizen

(28 maart 2022)

De provincie Noord-Holland heeft de week van 28 maart tot en met 3 april 2022 uitgeroepen tot de ‘week van het slim reizen’.

De komende jaren worden veel nieuwe woningen bijgebouwd. Dat betekent nieuwe inwoners en veel bouwmaterialen die nodig zijn. Als we ons reisgedrag en goederenvervoer niet veranderen, leidt dat tot 40% meer verkeer en CO2-uitstoot en staan we met z’n allen stil. Daarom stimuleert de provincie bewust reisgedrag met schonere vervoersmiddelen, geholpen door slimme systemen.

Voorbeelden

De provincie stimuleert bewust reisgedrag met bijvoorbeeld een werkgeversaanpak, waarbij werkgevers een breed scala aan maatregelen kunnen inzetten om werknemers duurzaam te laten reizen. Ook vaker de fiets of benenwagen pakken helpt bij het bereikbaar en leefbaar houden van Noord-Holland. Hoe de provincie dat doet staat in de Actieagenda Actieve mobiliteit. Of vaker gebruik maken van deelmobiliteit is slim, de provincie stimuleert dit onder andere door de autodeel-wedstrijd: ‘Auto van de Straat’, waarbij een hele buurt of straat elektrische deelmobiliteit kan ervaren. Een ander voorbeeld is dat de provincie steeds vaker slimme maatregelen inzet om tijdens werkzaamheden of evenementen de hinder te beperken. Voor schippers is een digitale vaargids beschikbaar, waarmee de provincie het in konvooi varen stimuleert. Hierdoor ontstaat een blauwe golf, net als de groene golf op de weg, maar dan op het water. Dat verbetert de doorstroming op weg en water. 

Haalbaarheid onderzoeken 

Een actieve rol van de provincie is nodig om de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën te stimuleren die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven. Dat doet de provincie door gebruik te maken van de beschikbare data en technologische ontwikkelingen. En door continu te testen, op de echte (vaar)weg, wat deze ontwikkelingen betekenen voor de infrastructuur, het milieu en de reizigers. Voorbeelden hiervan zijn onderzoeken om fietsers langer en eerder groen te geven bij het verkeerslicht. Slimme technieken die moeten voorkomen dat nood- en hulpdiensten met blauwe zwaailichten voor een open brug staan te wachten of systemen die bussen en vrachtwagens voorrang geven bij het verkeerslicht. Minder optrekken en afremmen zorgt niet alleen voor een betere doorstroming, het is ook beter voor het milieu. 

Intertraffic

In de week van 29 maart tot en met 1 april is 's werelds grootste mobiliteitsvakbeurs Intertraffic in de RAI Amsterdam en deze week is daarom benoemd als de ‘week van het slim reizen’. De provincie Noord-Holland laat daar zien hoe zij in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) samen met andere overheden werkt aan slim, schoon en veilig reizen

Slim, schoon en veilig reizen

De provincie investeert volop in Smart Mobility-maatregelen om slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland mogelijk te maken, voor nu en in de toekomst. Weten wat de provincie nog meer doet? Kijk op www.noord-holland.nl/smartmobility of LinkedIn.