Gebiedsvisie over toekomst Polder Westzaan gepubliceerd

(30 maart 2022)

Op dinsdag 5 en woensdag 6 april 2022 organiseren provincie Noord-Holland en gemeente Zaanstad vanaf 19.30 uur een inloopavond om te horen wat inwoners en andere betrokkenen van de concept gebiedsvisie Polder Westzaan vinden. De gebiedsvisie gaat over de toekomst van water, landbouw, natuur en recreatie in Polder Westzaan.

Bekijk de Concept Gebiedsvisie Polder Westzaan (pdf, 57 MB).

Toekomst Polder Westzaan

In Polder Westzaan komen veel belangen en uitdagingen samen: bijzondere natuur, boerenbedrijven en wandel-, fiets- kano- en vaarroutes. Er liggen kansen voor verbindingen tussen stad en landelijk gebied. Daarnaast vragen een aantal vraagstukken aandacht zoals: behoud en versterking van Europees beschermde natuur, waterberging, klimaatproblematiek en terugdringen stikstofbelasting en bodemdaling. Met deze uitdagingen zijn de provincie Noord-Holland, gemeente Zaanstad, agrarische ondernemersorganisaties, diverse Zaanse natuurorganisaties, het hoogheemraadschap en Staatsbosbeheer aan de slag gegaan. Daar is de concept gebiedsvisie uitgekomen.  

Inloopavonden 5 en 6 april 2022

Inwoners, bedrijven en andere organisaties die actief zijn in de polder hebben eerder hun bijdrage geleverd aan de gebiedsvisie. Tijdens de inloopavonden wordt toegelicht wat er in de gebiedsvisie staat en hoe de eerdere inbreng van inwoners hierin is verwerkt. Ook kunnen zij nog reageren op de gebiedsvisie. De inloopavonden vinden plaats op:

  • 5 april om 19.30 uur in de Bullekerk, Westzijde 75 in Zaandam
  • 6 april om 19.30 uur in dorpshuis De Kwaker, J.J. Allanstraat 56 in Westzaan

Aanmelden voor de inloopavonden kan door voor 1 april 2022 een e-mail te sturen naar gebiedsvisiewestzaan@zaanstad.nl.