Inwerkingtreding aangepaste Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 uitgesteld

(09 maart 2022)

Provinciale Staten hebben op maandag 7 maart besloten de behandeling van de 2 omgevingsverordeningen van Noord-Holland uit te stellen.

Dit heeft als gevolg dat de gedeeltelijk gewijzigde Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 (1e partiële herziening OV NH2020) niet op 15 maart 2022 in werking treedt. Meer informatie over de nieuwe planning volgt zodra er meer bekend is.

Vragen en meer informatie

Heeft u als belanghebbende vragen over wat dit betekent voor bijvoorbeeld uw plannen? U kunt ons daarover mailen naar omgevingsverordening@noord-holland.nl. In het verslag kunt u meer lezen over de besluiten van Provinciale Staten.