Noord-Holland zet extra in op herstellen natuur

(11 maart 2022)

De schade die stikstof aan de natuur aanricht is groot. Daarnaast neemt de biodiversiteit sterk af, doordat planten en dieren verdwijnen. Er zijn daarom extra maatregelen nodig om beschermde natuurgebieden de komende jaren te versterken en te herstellen.

Het gaat onder andere om extra maaien, verbeteren van de waterkwaliteit en het verwijderen van woekerplanten.

Natuurbeheerders kunnen subsidie aanvragen voor werkzaamheden die beschermde natuur herstellen. Dat geldt niet alleen voor organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, maar ook voor particulieren met grond in Europees beschermd Natura 2000-gebieden. Het gaat dan bijvoorbeeld over plaggen, het verwijderen van de toplaag van een gebied of het openmaken van duingebieden door maaien. Voor deze werkzaamheden is € 29 miljoen beschikbaar. De betrokkenen ontvangen hierover bericht.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “De natuurorganisaties en particuliere beheerders doen hun best de biodiversiteit in onze provincie te verbeteren. Dat is ook hard nodig, omdat er nog steeds teveel stikstof is. Met alleen het herstellen van de natuur zijn we er daarom nog niet. We moeten ook maatregelen nemen om stikstofuitstoot en -neerslag bij de bron aan te pakken.”

Stikstofaanpak

De natuurherstelmaatregelen zijn onderdeel van de Noord-Hollandse stikstofaanpak. Stikstofuitstoot en -neerslag bij de bron aanpakken is van groot belang. Dat gebeurt gericht in 24 gebieden. Samen met onder andere gemeenten, grondeigenaren en ondernemers wordt bekeken waar stikstofuitstoot kan afnemen. Daar volgt een plan van aanpak uit. Daarnaast is er de provinciebrede aanpak voor de landbouw, havens en industrie, wonen en mobiliteit. In overleg met deze sectoren komt de provincie met maatregelen voor de afname van stikstofuitstoot en -neerslag.

Schade door stikstof

Het teveel aan stikstof zorgt er in de natuurgebieden voor dat beschermde plantsoorten als het duinviooltje worden overwoekerd. Dat gebeurt door planten die goed gedijen op stikstof, zoals brandnetels en bramenstruiken. De biodiversiteit raakt hierdoor uit balans. Dat heeft gevolgen voor een diersoort als de parelmoervlinder, die zijn leefgebied verliest. In onderstaande video is te zien wat stikstof doet met de natuur.

Noord-Holland zet extra in op herstellen natuur(klik op de afbeelding om de video te starten)