“Slimme combinaties en autoluwe steden steeds belangrijker”

(21 maart 2022)

Tijdens een werkbezoek aan Parijs liet gedeputeerde Jeroen Olthof (Mobiliteit en Bereikbaarheid) zich inspireren op het gebied van slim, schoon en veilig reizen. Een terugblik.

Wat heeft u allemaal gedaan in Parijs?

Olthof: “Donderdag 17 maart ben ik met een delegatie naar Hotel Chapelle Logistique geweest, een logistiek centrum aan de spoorlijnen van Gare du Nord. ’s Middags bezochten we de Autonomy beurs. Daar werden duurzame mobiliteitsoplossingen gepresenteerd, zoals zelfrijdende elektrische busjes en innovaties rond datagestuurd rijden. ’s Avonds was er een programma bij het Atelier Neerlandais, een platform van de Nederlandse ambassade voor creatieve bedrijfstakken. Sprekers van Transdev, Total, Vianova en Renault gaven er presentaties. 18 maart stond in het teken van POLIS, een netwerk van Europese steden en regio’s dat zich inzet voor het Europese mobiliteitsbeleid. De provincie Noord-Holland is daar lid van.”

Autonomy beursDe Autonomy beurs in de Parijs.

Hoe kijkt u terug op het werkbezoek? 

“Ik stapte vrijdagavond met een goed gevoel weer in de Thalys naar Nederland. De dagen in Parijs waren ontzettend informatief en interessant, en het gezelschap was leuk. Onze delegatie bestond onder meer uit Marja Ruigrok, wethouder mobiliteit Haarlemmermeer en experts van de Nederlandse ambassade, de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de Vervoerregio Amsterdam en de NS. Net als de metropool Parijs staat de MRA voor 4 uitdagingen: schoon vervoer, slim vervoer, duurzaam vervoer en betaalbaar vervoer.” 

Wat leerde u van het bezoek aan de logistieke hub?

“Dat het maken van slimme combinaties steeds belangrijker wordt. Hotel Chapelle Logistique is het grootste distributiecentrum van Parijs. Het gebouw is zo enorm dat er een datacenter in de kelder past waar alle ziekenhuizen uit de stad hun gegevens opslaan. Op het dak ligt een stadsboerderij waar restaurants uit de omgeving terecht kunnen voor verse groenten en kruiden. In de toekomst moeten treinen containers gaan afleveren op het terrein. De inhoud daarvan wordt vervolgens met kleine elektrische voertuigen naar Parijs gebracht. Kortom: alles op 1 plek bij elkaar brengen en vanaf daar slim en schoon de stad in vervoeren.”

Waardoor werd u verrast tijdens het werkbezoek?

“Door de ambities en daadkracht van wereldsteden met het autoluw maken van hun straten. Barcelona wil binnen 6 jaar eenderde van de straten teruggeven aan de inwoners door auto’s te weren en ruimte te maken voor meer groen en actieve mobiliteit. Parijs is daar ook druk mee. Tijdens een fietstocht door de stad fietsten we ontspannen rond op plekken die voorheen volliepen met auto’s. Nu zijn die straten afgezet en hebben fietsers vrij baan. ” 

Hoe doet Noord-Holland het in vergelijking met die Europese steden en andere regio’s?

“We zijn op de goede weg in onze provincie en hebben een mooie uitgangspositie. Het verschil is wel dat wij als provincie natuurlijk niet over steden gaan. Daar gaan stadsbesturen over. Maar als je het hebt over fietspaden en fietsinfrastructuur merk je tijdens zo’n werkbezoek dat andere landen bewonderen hoe Nederland daarin vooroploopt. De voorsprong wordt wel kleiner, want de wereld verandert ontzettend snel. Als je ziet hoe daadkrachtig ze in Barcelona en Parijs te werk gaan, kunnen we daar zeker iets van leren. Wij zijn van het polderen, draagvlak creëren en participatie. In andere landen tonen ze soms meer bestuurlijk lef door het ‘gewoon’ te gaan doen. Die urgentie mogen wij ook wel wat meer hebben. We moeten doorpakken.”