Subsidie voor versterken bestuurskracht gemeenten

(30 maart 2022)

Gemeenten kunnen tot 1 november 2022 subsidie aanvragen voor activiteiten die een bijdrage leveren aan het versterken van de
bestuurskracht.

De subsidie kan onder andere worden gebruikt voor een bestuurskrachtonderzoek, het opstellen van een regionale samenwerkingsagenda of een regionale raadsledenbijeenkomst. 

Noord-Holland wil dat de gemeenten in haar provincie optimaal in staat zijn om hun inwoners te bedienen. Daarom ondersteunt de provincie gemeenten en regio’s bij de ontwikkeling van de bestuurskracht. In totaal is er €100.000 beschikbaar. 

Subsidieregeling

De regeling is vanaf begin april te vinden in het subsidieloket.