Tunnel onder de Maxisweg vergroot overlevingskansen otter en bever

(11 maart 2022)

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) en wethouder Alexander Luijten brachten op donderdag 10 maart een bezoek aan de Maxisweg in Muiden, nu besloten is dat daar een faunatunnel komt.

De provincie Noord-Holland heeft geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van deze tunnel, waarmee de voorbereiding van het project van start kan. Door deze tunnel kunnen dieren zich veilig verplaatsten tussen natuurgebieden. Hierdoor wordt hun leefgebied een stuk groter, wat goed is voor de biodiversiteit en het herstel van de natuur.

Tunnel onder de Maxisweg vergroot overlevingskansen otter en beverDe Maxisweg

“Vorig jaar maakte een voorbijrijdende fietser een foto van een bever op het fietspad naast de Maxisweg” vertelt Rommel. “Gelukkig heeft dit dier de oversteek over deze drukke weg gehaald. Niet alle dieren hebben dit geluk. Ik ben daarom erg blij dat er een faunatunnel onder deze weg komt. Het zorgt ervoor dat onder andere bevers en otters veilig van het ene natuurgebied naar het andere kunnen.” Door de leefomgeving van dieren zoals de otter, bever, ree en diverse amfibieën te vergroten, hebben zij een grotere kans om geschikt voedsel te vinden en zich voort te planten. 

Verbinding van Naardermeer tot Waterland

De faunatunnel aan de Maxisweg is het laatste onderdeel dat nodig is om de natuurgebieden tussen het Naardermeer en het Waterland boven Amsterdam met elkaar te verbinden. In het ontwerp voor de tunnel is rekening gehouden met de omgeving en de diersoorten die er gebruik van gaan maken. Eerder waren provincie en de gemeente Gooise Meren het al eens over een schets van de faunatunnel onder de Maxisweg. Het ontwerp wordt de komende tijd verder uitgewerkt als voorbereiding op de werkzaamheden. 

Het ontwerp van de tunnel is gericht op een veilige doorgang voor diverse diersoorten. Er komt een grote tunnel in het midden, waar bijvoorbeeld reeën gebruik van kunnen maken. Daarnaast komen kleinere doorgangen voor otters en bevers. Aan beide zijkanten komen smalle goten waar amfibieën, muizen en ringslagen doorheen kunnen. In het natuurgebied langs de Maxisweg loopt sinds vorig jaar ook een kudde waterbuffels. De buffels blijven in hun huidige leefomgeving en kunnen geen gebruik maken van de faunatunnel.

Tunnel onder de Maxisweg vergroot overlevingskansen otter en beverOntwerp van de tunnel

Budget en planning 

In april vorig jaar heeft de regio Gooi en Vecht € 1,7 miljoen beschikbaar gesteld voor de faunatunnel onder de Maxisweg. De provincie Noord-Holland heeft dat budget aangevuld, waardoor het plan nu uitgewerkt kan worden. De provincie is de opdrachtgever voor dit project en werkt hiervoor samen met de gemeente Gooise Meren en Staatsbosbeheer. De verwachte start van de werkzaamheden is eind 2023.

Tunnel onder de Maxisweg vergroot overlevingskansen otter en beverWethouder Alexander Luijten en gedeputeerde Esther Rommel

Over het project Natuurontwikkeling Diemerscheg 

De provincie Noord-Holland verbetert de natuur in de Diemerscheg, een gebied ten oosten van Amsterdam, in Diemen, Weesp en Muiden. Op 4 locaties leggen we natuurverbindingen aan of komt er nieuwe natuur. Hiermee vergroot het leefgebied van kleine (water)zoogdieren en vogels. Het project draagt bij aan Natuurnetwerk Nederland (NNN) en is deels natuurcompensatie voor de bouwprojecten van Rijkswaterstaat. Kijk voor meer informatie op noord-holland.nl/diemerscheg.

De provincie Noord-Holland werkt samen met partners en inwoners aan het versterken, beschermen en verbinden van de natuur. De faunapassage en de natuurgebieden die daardoor verbonden worden, zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het netwerk versterkt de natuur en verbindt gebieden onderling met natuurstroken, bermen en watergangen, faunapassages en natuurbruggen. Zo hebben planten en dieren een betere kans zich te verspreiden en voort te planten.