‘Duurzame Duwtjes’ voor een duurzamer voedselsysteem

(11 mei 2022)

De provincie Noord-Holland streeft naar een duurzame toekomst waarbij de natuur, het klimaat én de mensen en bedrijven uit de voedselketen in balans zijn. De roep om kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw en korte ketens wordt groter en groter. Ook steeds meer boeren en tuinders zien toekomst hierin. Met een Duurzaam Duwtje helpt de provincie partijen uit de voedselketen om stappen te zetten.

Ondernemers met ideeën hoe zij kunnen bijdragen aan een duurzamer landbouw- en voedselsysteem in Noord-Holland kunnen in aanmerking komen voor de voucherregeling ‘Duurzame Duwtjes’. Een ‘Duurzaam Duwtje’ bestaat uit maximaal 8 uur kosteloos advies van deskundigen, gespecialiseerd in de verduurzaming van land- en tuinbouw en korte ketens.

Doelgroep en ideeën

Iedereen uit de voedselketen kan een aanvraag indienen: van boer tot supermarktondernemer, van landbouworganisatie tot lokale voedselcoöperatie en van verwerker tot vervoerder. Ideeën kunnen bijvoorbeeld gaan over:

  • kruidenrijk grasland
  • goed bodembeheer
  • marketingadvies voor lokale verkoop
  • introductie van strokenteelt
  • logistiek advies voor korte ketens
  • andere voedergewassen (eiwittransitie)
  • verwaarding van reststromen

Doe mee

Aanmelden voor de voucherregeling ‘Duurzame Duwtjes’ kan via het platform Boer & Business in Balans. Het platform voor een duurzamer voedselsysteem in Noord-Holland.