Gendergelijkheid in de politiek gaat iedereen aan

(10 mei 2022)

Hoe kunnen mannen een bondgenoot zijn van politieke vouwen? Met een handreiking biedt Liza Mügge daarvoor 10 concrete tips.

Dit is een gastcolumn van Liza Mügge, universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en jurylid van de Ribbius Peletierpenning

Gendergelijkheid in de politiek gaat iedereen aan

Waarom stellen mannen zich zelden actief op als bondgenoot van politieke vrouwen? Een handjevol wetenschappelijke studies noemt een aantal oorzaken. Het gaat mannen niet direct aan, daarom denken ze geen bijdrage te kunnen leveren. Er is weinig bewustzijn: er zijn minder vrouwen in de politiek vanwege matige ambitie of kunde. Het is geen aantrekkelijk onderwerp voor mannen, daarom heeft het in overvolle agenda’s geen prioriteit. Er is angst voor afbreuk van het eigen politieke profiel. Hoe kijken andere mannen tegen je aan als je inzet voor gendergelijkheid, een ‘vrouwelijk’ onderwerp? Zullen ze je nog steunen en serieus nemen? 

Politiek toegankelijker als een grotere groep zich erin herkent 

De thematiek is daarom hoofdzakelijk een vrouwenaangelegenheid. Vrouwen voeren actie, spreken zich uit en zetten programma’s en netwerken op. Vreemd eigenlijk, omdat uiteindelijk iedereen baat heeft bij meer diversiteit. De kwaliteit van politieke besluitvorming gaat omhoog omdat er meer perspectieven worden meegenomen. Politiek wordt toegankelijker omdat een grotere groep zich kan herkennen in de politiek: het electoraat kan zich verbreden. En het is een kwestie van politieke rechtvaardigheid. Wie zich sterk maakt voor democratie, is eigenlijk een logische pleitbezorger van de politieke gelijkheid van burgers als een essentiële voorwaarde van gedeelde politieke verantwoordelijkheid. Redenen genoeg dus voor mannelijke politici en bestuurders om een actieve bondgenoot te worden van politieke vrouwen. 

10 tips voor een vliegende start

  1. Begin een omgekeerd mentoring traject, waarin je feedback op je functioneren en ideeën ontvangt van een vrouw die lager in de politieke hiërarchie staat.  
  2. Handel vanuit de inhoud, niet omdat je vrouwen wil ‘helpen’. 
  3. Vermijd zogenaamd ‘deugdsignaleren’ omdat dit goed is voor je politieke agenda – bijvoorbeeld met ruchtbaarheid stellen dat je feminist bent, zonder een daadwerkelijke bijdrage te leveren op dit gebied.
  4. Wees een actieve omstander. Grijp in als er tegen of over vrouwen in je omgeving seksistische of denigrerende dingen worden gezegd.
  5. Bied een luisterend oor en oordeel niet als er signalen zijn van grensoverschrijdend gedrag. Zorg dat het vermeende slachtoffer adequate ondersteuning krijgt en het probleem wordt onderzocht.
  6. Weiger deelname aan panels, commissies, werkgroepen, netwerkevenementen en zo verder die enkel uit mannen bestaan. Heb doorlopend een lijstje met vrouwelijke collega’s paraat die je kan aanbevelen voor dergelijke podia.
  7. Wees er alert op dat vrouwen evenveel aan het woord komen op vergaderingen en in debatten als mannen. Vraag moderatoren en voorzitters hierop te letten en zo nodig vrouwen en mannen om en om het woord te geven.
  8. Behandel vrouwen niet als homogene groep. Politieke ideeën – óók over klassieke vrouwenonderwerpen – dekken het complete ideologische spectrum. Heb daarnaast oog voor verschillende uitgangsposities op basis van, maar niet uitsluitend, culturele en religieuze achtergrond, leeftijd, sociale klasse, validiteit en seksualiteit.
  9. Investeer in een breed politiek netwerk van vrouwen met verschillende achtergronden. Schroom niet om daarbij hulp in te roepen van een mentor of een klankbordgroep.
  10. Wees transparant over mogelijke fouten en blinde vlekken uit het verleden zodat anderen en de politieke organisatie daarvan kunnen leren. 

Vul vooral aan 

Dit lijstje is ongetwijfeld onvolledig. Bovendien zijn er verschillen in politieke cultuur tussen partijen die specifieke interventies vergen. Dus: vul deze beginnende handreiking vooral aan met tips op basis van eigen praktische ervaringen en breng het gesprek over mannelijk bondgenootschap in jouw politieke kring op gang. De strijd om gendergelijkheid in de politiek gaat ons allemaal aan. 

Aanmelden kandidaat Ribbius Peletierpenning

Ken jij iemand die een actieve rol vervult voor vrouwen in de politiek? Iemand die vrouwen inspireert en laat zien dat politiek leuk is? Iedereen kan tot en met 31 mei een kandidaat aanmelden voor de Ribbius Peletierpenning 2022 via www.penning.noord-holland.nl. Uit de kandidaten kiest een jury een vrouw die deze onderscheiding verdient.