Video: Droom wordt werkelijkheid in Warmenhuizen

(23 mei 2022)

Midden in het dorp Warmenhuizen staat een grote stolpboerderij. Eric van Dijke heeft het prachtige provinciale monument uit 1892 gekocht en realiseert zijn droom: hij maakt er een woonplek voor jonge mensen met een verstandelijke beperking.

In de stolp zijn 13 appartementen gecreëerd en het monument wordt een plek waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten. De stolpboerderij krijgt een nieuwe toekomst én wordt voor veel mensen een nieuw thuis. De restauratie én de herbestemming worden mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland. De initiatiefnemer heeft gebruikgemaakt van de provinciale restauratiesubsidie en het Noord-Hollands fonds voor herbestemming, verduurzaming en restauratie van monumenten.  

In deze video laat Eric van Dijke de boerderij zien aan gedeputeerde Zita Pels. Hij vertelt over de verbouwing en de renovatie die wordt uitgevoerd met respect voor de monumentale en historische waarde van het gebouw. Doel is om het bedrijf op een zo CO2-neutraal mogelijke wijze te laten functioneren, naar de modernste en meest duurzame maatstaven. 

Still Zita Pels stolpboerderij

Meer informatie: www.Honingraatzorg.nl

Meer informatie over stolpboerderijen in Noord-Holland: Noord-Hollandse waarderingskaart voor stolpboerderijen

Meer informatie over monumenten en herbestemming