Wie wordt er burgemeester?

(03 mei 2022)

Op dit moment zijn er geen zwarte vrouwelijke burgemeesters in ons land. Joyce Sylvester breekt een lans voor meer diversiteit in kandidaatstellingscommissies en in het openbaar bestuur.

Dit is een gastcolumn van Joyce Sylvester, bestuurder, politica en jurylid voor de Ribbius Peletierpenning.

Joyce Sylvester

Terrein te winnen

Toen ik in 2008 ging waarnemen als burgemeester van Anna Paulowna wilde de landelijke media uitrukken naar de Noordkop. Ik zou in Nederland de eerste zwarte vrouw zijn in die functie en dat was groot nieuws. Mij leek het beter om eerst maar eens de gemeenschap te leren kennen en mij te concentreren op de uitoefening van het ambt. Nu ik in 2022 om me heen kijk, is er nog steeds geen sprake van een doorbraak en zijn er op dit moment geen zwarte vrouwelijke burgemeesters in ons land. Gelukkig is dat ambt in algemene zin wel diverser geworden met meer vrouwen, meer jonge mensen en met mindervalide mensen. En dat is maar goed ook! Wat mij betreft zou hier een afspiegeling van de samenleving zichtbaar moeten zijn en valt er dus nog veel terrein te winnen.

Divers samengestelde commissies

Wat is er voor nodig om dat te bereiken? Om te beginnen komt niet iedereen op het idee om het ambt van burgemeester te gaan uitoefenen. Politieke partijen spelen een belangrijke rol bij het rekruteren en activeren van leden. Vaak wordt potentiële kandidaten gevraagd te verschijnen voor kandidaatstellingscommissies die de volgorde op de lijst bepalen. Het helpt als deze commissies divers worden samengesteld. Zelf ben ik een zogenoemde zij-instromer. Ik ben bestuurskundige en ik was lid van de Eerste Kamer, maar de meeste mensen worden burgemeester via een andere weg. Ervaring als raadslid of statenlid helpt om gewend te raken aan een bestuurlijke omgeving. Ook in het onderwijs kan meer aandacht worden besteed aan het belang van actief deelnemen aan het openbaar bestuur. Rolmodellen kunnen scholen bezoeken en gastlessen geven om te inspireren. Zo kunnen leerlingen aan het denken worden gezet en kunnen zaadjes worden geplant. 

Buddyrol

Juist daarom vind ik het belangrijk dat jaarlijks de Ribbius Peletierpenning wordt uitgereikt. Vrouwen die politiek actief zijn in Noord-Holland krijgen zo de aandacht die ze verdienen. Het gaat er niet alleen om dat de prijs gewonnen kan worden. Het gaat ook om de aandacht die de uitreiking met zich meebrengt. Het is daarom een goede zaak dat de provincie de organisatie van de prijsuitreiking ondersteunt. Ook zou de provincie kunnen bevorderen dat vrouwelijke statenleden in de gelegenheid worden gesteld om bijvoorbeeld een buddyrol te vervullen. Op deze manier kan nieuw talent kennismaken met de werkzaamheden en komt het dichterbij. Onbekend maakt immers onbemind. Voor nu gaat het erom dat zoveel mogelijk vrouwen uit Noord-Holland, die op een onderscheidende wijze politiek bedrijven, worden gekandideerd. Dat mogen ook en misschien wel juist, vrouwen van kleur zijn. Kijk eens goed om je heen en zie je een vrouw die hard werkt en haar doelen bereikt in de Noord-Hollandse politiek? Schroom dan niet en meld haar aan!

Kandidaat aanmelden

Ken jij iemand die een actieve rol vervult voor vrouwen in de politiek? Iemand die vrouwen inspireert en laat zien dat politiek leuk is? Iedereen kan een kandidaat aanmelden voor de Ribbius Peletierpenning 2022 via www.penning.noord-holland.nl. Uit de kandidaten kiest een jury een vrouw die deze onderscheiding verdient. De uitreiking van de Peletierpenning is op 17 juni.