Zet geen zak naast de afvalbak

(13 mei 2022)

Zet geen afval naast volle afvalbakken of vuilcontainers, maar neem het mee naar huis. Je geniet toch veel meer in een schoon recreatiegebied? De 5 recreatiegebieden van Recreatie Noord-Holland zijn gezamenlijk een zwerfafvalcampagne gestart.

zwerfafval

Zwerfafval is een doorn in het oog tijdens een heerlijke wandeling of fietstocht door het groen. Bovendien is zwerfafval slecht voor de natuur. Dieren eten het op, raken er in verstrikt en verspreiden het afval door het gebied. 

Maak van je afval geen zwerfafval

De recreatieschappen vragen aandacht voor overlast door zwerfafval. Daarmee willen zij het belang van een schoon recreatiegebied blijven benadrukken. We weten vaak maar al te goed dat afval thuishoort in de afvalbak. Met het ‘hoe gooi ik mijn afval weg’ filmpje van de boswachters hopen dit gedrag aan te moedigen. Bij de entrees en op andere plaatsen in de gebieden staan banners met wisselende thema’s: spelen, zwemmen, picknicken, zonnen. En op social media staan feitjes over afval.

Resultaten onderzoek

Om er achter te komen of en hoe bezoekers zwerfafval in het gebied ervaren is een enquête uitgezet via social media. Uit respons bleek onder andere dat niet iedereen weet dat het plaatsen van vuilniszakken naast de afvalbakken of vuilcontainers juist zorgt voor meer zwerfafval. Men treft barbecueafval en plastic het meest aan in de gebieden. Ook deden respondenten nuttige suggesties voor het tegengaan van zwerfafval. De resultaten worden gebruikt voor een eventueel vervolg op een campagne in 2023.