17 november webinar stikstof: Stel uw vraag aan de gedeputeerde

(11 november 2022)

De ontwikkelingen over de stikstofaanpak volgen elkaar snel op. Dat er in Noord-Holland veel vragen over dit onderwerp leven, bleek tijdens het 1e webinar over stikstof. Daarom organiseert de provincie een 2e webinar.

Die vindt plaats op 17 november 2022 tussen 12.00 en 13.00 uur. Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Stikstof) praat u bij over de Noord-Hollandse stikstofaanpak en zij geeft, samen met Roel Jongeneel - Landbouweconoom universiteit Wageningen - antwoord op uw vragen. Jongeneel is deskundige op het gebied van agrarische verdienmodellen en hij zal meer vertellen over de perspectieven die hij ziet voor de landbouw.

“We werken hard om de stikstofuitstoot te verminderen in Noord-Holland”, vertelt Esther Rommel. “Dat doen we in onze gebiedsgerichte aanpak met lokale belanghebbenden. We kijken echter ook provinciebreed, bijvoorbeeld naar wat de industrie voor bijdrage kan leveren. Met dit webinar geven we uitleg over onze aanpak en beantwoorden we zoveel mogelijk vragen die leven bij onze inwoners en onze ondernemers.”

Gebiedsgerichte aanpak

Noord-Holland is 3 jaar bezig met de gebiedsgerichte aanpak stikstof. Dat gebeurt in combinatie met natuurherstel en de afronding van het Natuurnetwerk Nederland. De provincie is opgedeeld in 24 gebieden. Met name in de duin- en veenweidegebieden moet het teveel aan stikstof dat neerslaat op deze Europees beschermde natuur worden teruggedrongen. In samenspraak met grondeigenaren, gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties worden daarvoor plannen gemaakt.

Wanneer?

Donderdag 17 november 2022 van 12.00 uur tot 13.00 uur.

Programma  

  • Welkomstwoord en een korte introductie van de aanwezigen.
  • Korte introductie door gedeputeerde Esther Rommel.
  • Ruimte voor het stellen van vragen aan gedeputeerde Esther Rommel en Roel Jongeneel, Landbouweconoom universiteit Wageningen.
  • Afronding.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het registratiescherm. Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u een toegangslink in uw mailbox. U kunt uw vragen tijdens het webinar stellen via de chat. Aanmelden kan tot aan het einde van het webinar. 

Video

Meer weten over stikstof en waarom teveel neerslag de natuur aantast? Kijk deze uitzending van ExpeditieNH van NHnieuws. Daarin leggen experts uit waarom het noodzakelijk is om de stikstofuitstoot terug te dringen.

Uitgelicht