Duurzaam Ondernemersloket helpt ondernemers bij verduurzaming bedrijfspanden

(22 november 2022)

In West-Friesland stimuleert het Duurzaam Ondernemersloket bedrijven op professionele wijze om te verduurzamen. Met energiescans, monitoring en uitvoering worden ondernemers ondersteund bij het nemen van energiebesparende maatregelen in hun bedrijfspanden.

Het Duurzaam Ondernemersloket is een werkmaatschappij van de Stichting Energieneutrale Bedrijventerreinen (SEB). De doelstelling van deze stichting is ambitieus: alle West-Friese bedrijventerreinen energieneutraal in 2040. Maar hoe bereik je dat? Door de hoge energieprijzen is de behoefte aan verduurzaming groter dan ooit. Toch is het voor een flink aantal bedrijven iets wat naast de eigen kernactiviteiten georganiseerd moet worden. “Dat kan een reden zijn om het voor je uit te schuiven”, weet Frits Meester, directeur van het loket en zelf ook ondernemer. “Zeker als niet duidelijk is wat energiebesparende maatregelen kosten, hoe je ze moet uitvoeren en wat ze opleveren. Dat is precies waar wij hen bij helpen. Als je die ontzorging niet zou bieden, duurt het langer voordat alle bedrijven de verduurzamingsstap zetten.”

Energiesprong

Het Duurzaam Ondernemersloket biedt hiervoor de Slimme Energiesprong. Dat is een laagdrempelig maar professioneel adviestraject met 3 onderdelen. Voor het eerste onderdeel, de energiescan, werkt het loket samen met het bureau Klimaatroute. Dat licht op locatie de situatie door en onderzoekt welke energiebesparende maatregelen nodig zijn. Het tweede onderdeel is monitoring, uitgevoerd met behulp van de app SmartDodos. Door deze app te koppelen aan de slimme meter van een bedrijf, kunnen nog meer besparingsmogelijkheden worden vastgesteld. Als de uitvoering ingewikkeld is, kan daarvoor het bedrijf BEplus (een andere werkmaatschappij van SEB) worden ingeschakeld.

2 Green Deals

Het Duurzaam Ondernemersloket wil tot mei 2023 in totaal 50 energiescans uitvoeren. “Met 3 tot 5 scans per week zitten we prima op schema”, aldus Meester. En hij heeft meer successen te melden. “We hebben twee Green Deals afgesloten, waarvan 1 met de Omgevingsdienst, die verantwoordelijk is voor energieaudits bij bedrijven. De afspraak is dat wij het stimulerend toezicht overnemen en de audits uitvoeren. Wij gaan voor onze scans immers toch al langs bij de bedrijven.” De tweede Green Deal is gesloten met Rabobank, ING en ABN AMRO. Deze afspraak bestaat onder meer uit financiële ondersteuning voor het loket. Het loket biedt hulp aan klanten van de bank die toe zijn aan verduurzaming. Een belangrijke stap, omdat er in West-Friesland circa 3.000 bedrijven op een kleine 25 bedrijventerreinen actief zijn. Bedrijventerreinen zijn verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van het totale energieverbruik. Een grote verduurzamingsslag zet hier dus echt zoden aan de dijk. Goed voor de regio, en goed voor de portemonnee en bedrijfscontinuïteit van de ondernemers. Het Duurzaam Ondernemersloket wil hier een grote bijdrage aan leveren.

Niet onopgemerkt

Het algemene doel is om door te groeien naar 100 energiescans per jaar. Meester verwacht dat dit wel gaat lukken. “We hebben dankzij een subsidie uit het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds van de provincie een goede start kunnen maken. Dat was zonder de subsidie lastiger geweest, want er komt veel bij ons werk kijken. We organiseren bijeenkomsten, verzorgen publiciteit en voeren de administratie om het werk richting onze klanten goed te laten verlopen. Verder voeren we overleg met belanghebbenden en begeleiden we diverse innovatieve projecten. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld betrokken bij het oplossen van de congestie van het stroomnet. Bedrijven hebben vaak vaste contracten met netbeheerder Liander voor hun stroomverbruik.” De capaciteit die ze niet gebruiken, komt goed van pas bij andere bedrijven die tekort komen. Hierin kan het Duurzaam Ondernemersloket Liander ondersteunen.”

De inspanningen van het Duurzaam Ondernemersloket blijven niet onopgemerkt. De regio Alkmaar heeft al interesse getoond. De kans is groot dat ook in dat deel van de provincie een duurzaam ondernemersloket aan de slag gaat voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving op bedrijventerreinen.

Duurzaam Ondernemersloket helpt ondernemers bij verduurzaming bedrijfspanden