Duurzame energie opwekken langs Noord-Hollandse snelwegen

(15 november 2022)

Rijk, provincie en gemeenten willen graag duurzame energie opwekken langs snelwegen in Noord-Holland. Het gaat om de A9, A5, A22 en noordelijke gedeelten van de A1 en A2. Komend jaar onderzoeken Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, 12 omliggende gemeenten* en Liander gezamenlijk welke mogelijkheden hiervoor zijn. Dat hebben de publieke partijen afgesproken in de intentieverklaring die zij hebben ondertekend.

Door het ondertekenen van de intentieverklaring is Noord-Holland weer een stapje dichterbij het bijdragen aan de klimaatdoelen. In 2030 moet 70% van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen, zoals wind- en zonne-energie. De hiervoor benodigde ruimte is daarbij in Noord-Holland, net als in de rest van Nederland, een grote uitdaging. Daarom werken regionale en lokale partijen in Noord-Holland samen aan de Regionale Energiestrategie. Hierin is beschreven hoe en waar duurzame elektriciteit met zonne- en windenergie kan worden opgewekt. Het beschikbaar stellen van ruimte langs snelwegen is daar onderdeel van.

Eerdere voorverkenning

Afgelopen voorjaar is een voorverkenning gedaan naar geschiktheid van ruimte langs snelwegen in Noord-Holland. Hieruit bleek zo’n 694 hectare potentieel beschikbaar voor het opwekken van energie. Het gaat dan om zijbermen en aansluitingen, geluidsschermen en naastgelegen open stukken grond. De volgende stap is dat kansrijke locaties nader worden onderzocht, waarbij goede communicatie en participatie met omwonenden een grote rol gaan spelen. 

Eind 2023 klaar

Het onderzoek naar de locaties valt onder het programma Opwekken van Energie op Rijksvastgoed (OER). Naar verwachting is het onderzoek eind 2023 afgerond. Met het OER-programma stelt de rijksoverheid haar vastgoed ter beschikking voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Gemeenten en provincies kunnen hiervoor een verzoek neerleggen. Er lopen al een aantal pilotprojecten in Nederland. In Noord-Holland is eerder een pilotproject gestart langs de A7, bij de 4 knooppunten Wognum, Abbekerk, Medemblik en Middenmeer. Met deze pilot is onder andere gekeken naar inpassing in het landschap, kosten en verkeersveiligheid.

* De 12 gemeenten zijn: Alkmaar, Heiloo, Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Haarlemmermeer, Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel en Diemen

Duurzame energie opwekken langs Noord-Hollandse snelwegen