Informatieavond en webinars Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

(16 november 2022)

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verandert vanaf 2023. Het richt zich op de verdere verduurzaming van de landbouw.

Dit betekent dat het GLB anders wordt en daarnaast ook kansen biedt. Er worden bijeenkomsten georganiseerd in enkele regio’s in Nederland waarvan bekend is dat het nieuwe GLB en de voorwaarden best veel van de boer vragen. De informatiebijeenkomsten zijn dan ook gericht op de uitdagingen in deze regio’s. Tijdens een informatieavond vertellen beleidsadviseurs van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland graag over het GLB.

Informatiebijeenkomsten

Op donderavond 8 december vindt er een informatiebijeenkomst plaats in Wieringerwerf. Tijdens deze avond wordt het beleid en de uitvoering van het GLB-NSP toegelicht. De bijeenkomst richt zich op de voorwaarden zoals bufferstroken, bodembedekking en gewasrotatie. Daarnaast komen de nieuwe eco-regeling en het agrarisch  natuur- en landschapsbeheer (ANLb) aan bod. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst bij Leven van de Wind te Wieringerwerf kan via deze link

Er volgen daarna nog 2 webinars:  

  • Op 22 november om 13.00 is een webinar over de conditionaliteiten en de eco-activiteiten. Meld u hier aan. 
  • Op 24 november om 13.00 is een webinar over de eco-regeling en het ANLb. Meld u hier aan.

Vragen?

Stuur dan een e-mail naar: hetnieuweglb@minlnv.nl.