‘Ondermijning tast kern democratie aan’

(17 november 2022)

Criminele activiteiten en agressie tegen mensen met een politiek ambt mogen nooit normaal worden gevonden. Dat was de belangrijkste conclusie tijdens de Weerbaarheidsdag Noord-Holland op 16 november.

De provincie Noord-Holland organiseerde deze dag in samenwerking met de 3 Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) in Noord-Holland voor gemeenten en andere overheden om ervaringen te delen op het gebied van weerbaarheid tegen ondermijning. Aanleiding voor deze dag is de Agenda Weerbaar Noord-Holland waarbinnen samen met de RIEC’s en de gemeenten is ingezet op het verhogen van de weerbaarheid.

Schaduw voor raam

Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) sprak van een mooi initiatief waar ze graag bij aanwezig was. “Goed om hier mensen te zien van gemeenten, provincies en waterschappen. Want het gevaar van ondermijning is overal. En op al die plekken krijgen politieke ambtsdragers te maken met agressie, intimidatie en soms zelfs bedreigingen. Het is heel belangrijk dat we dit onacceptabel blijven vinden.”

“Het raakt mensen persoonlijk. Mensen die ervoor kiezen om de samenleving te dienen, die verschillen juist willen overbruggen. En dus tast het de kern van de democratie aan. Daarom moeten we dit schouder aan schouder oppakken.”

Rode draad

Rode draad tijdens de dag was de vraag hoe gemeenten en andere overheden hun weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit kunnen versterken. Dat wil zeggen: hoe kunnen zij in hun organisatie drempels opwerpen voor criminelen, zodat het moeilijker wordt om regels te overtreden? Denk bijvoorbeeld aan voorkomen dat criminelen medewerkers die subsidies verstrekken onder druk zetten of voorkomen dat woningen gebruikt worden voor bijvoorbeeld hennepteelt.

Samenwerking

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk benadrukte nogmaals het belang van samenwerking. “De komende jaren moeten we blijven inzetten op versterking van het openbaar bestuur tegen de invloed van ondermijning en andere vormen van oneigenlijke druk. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de mensen die een politiek ambt vervullen in Noord-Holland de afgelopen 12 maanden te maken heeft gehad met agressie of geweld van burgers. Dat is niet acceptabel en dat verdient continu onze aandacht.”