Statenvragen 2018 in digitaal depot Noord-Hollands Archief

(08 november 2022)

Het Noord-Hollands Archief heeft nu ook de Statenvragen uit het jaar 2018 opgeslagen in het e-depot.

Daarmee worden deze Statenvragen veilig bewaard én ze blijven toegankelijk voor iedereen. Dit draagt bij aan de transparantie van het openbaar bestuur. 

Tijdens een bijeenkomst op het Noord-Hollands Archief op 4 november 2022 lichtte Statengriffier Katja Bolt van de provincie Noord-Holland toe wat Statenvragen zijn; vragen om informatie over het gevoerde bestuur die leden van Provinciale Staten stellen aan Gedeputeerde Staten. Het is een instrument waarmee Statenleden hun controlerende rol kunnen vervullen. 

Willeke de Groot (directeur Noord-Hollands Archief) en Jan Willem Boom (sectormanager Concern Service Centrum provincie Noord-Holland) drukten die dag samen op de knop en publiceerden zo de Statenvragen uit 2018 in het e-depot

Eerder zijn de provinciale bladen met de Statenvragen van 2015-2017 opgenomen in het e-depot. Statenvragen uit andere jaren volgen nog. De Statengriffie publiceert de vragen van Statenleden aan het college van Gedeputeerde Staten op de website. Daar staan ook recente Statenvragen