Veel nieuwe woningen rondom OV-knooppunten

(17 november 2022)

In Noord-Holland worden de komende 8 jaar naar verwachting steeds meer nieuwe woningen gebouwd rondom openbaar vervoer-knooppunten (OV-knooppunten). De meeste van deze huizen liggen straks binnen 1.200 meter of 10 minuten fietsen van een station.

Dit blijkt uit de nieuwe monitor OV-knooppunten 2021/2022 (pdf, 7 MB). De monitor belicht de OV-knooppuntenontwikkeling in Noord-Holland en hoe die zich verhoudt tot de doelen van de provincie.

Station Krommenie-Assendelft

Grote bijdrage

De provincie wil tot en met 2030 183.600 woningen bouwen. Hiermee levert ze een grote bijdrage aan de nationale woningbouwdoelstelling van 900.000 woningen. Dit bod ligt ongeveer 26.000 woningen hoger dan de prognose. 

Tot en met 2029 staan in Noord-Holland 102.900 woningen binnen 1.200 meter en 162.800 woningen binnen 10 minuten fietsen van knooppunten gepland. Als we uitgaan van het provinciale woningbod tot en met 2029 betekent het dat 64% binnen 1.200 meter en vrijwel alle woningen binnen 10 minuten fietsen van een OV-knooppunt kunnen worden gebouwd.  

Er worden verschillende maatregelen genomen om de woningbouw te versnellen. Hierbij ligt de focus op het bouwen rondom OV-knooppunten. Naar verwachting wordt een groot deel van de 183.000 woningen gebouwd binnen Bereikbare steden of bij knooppunten in Amsterdam. Verwacht wordt dat het aantal en aandeel woningen binnen de knooppunten de komende jaren zullen groeien.

Andere resultaten uit de monitor 

  • In 2020 en 2021 zijn per jaar gemiddeld 5.300 nieuwbouwwoningen gebouwd rondom OV-knooppunten – een stijging vergeleken met het gemiddelde over de periode 2012-2021 (4.800 woningen per jaar).
  • 42% van alle nieuwbouwwoningen in Noord-Holland is in 2020 en 2021 gebouwd rondom openbaar vervoer-knooppunten (OV-knooppunten). 
  • Het aantal arbeidsplaatsen in Noord-Holland in de periode 2012-2021 steeg flink. Met name binnen 300 meter van de OV-knooppunten is een grote toename te zien (20%). 
  • Net als bij het aantal arbeidsplaatsen vond binnen 300 meter van de OV-knooppunten de sterkste relatieve toename van de voorraad kantoorruimte plaats (33% ten opzichte van 2018).

Dashboard en kaartviewer

Naast de monitor is het nieuwe dashboard OV-knooppunten beschikbaar. Met dit nieuwe dashboard is informatie over de knooppunten nog gebruiksvriendelijker te bekijken. Dit kan op meerdere schaalniveaus, namelijk per OV-knooppunt, gemeente, corridor of Noord-Holland. Een vernieuwde versie van de kaartviewer is eind dit jaar beschikbaar. De viewer toont informatie over de 64 OV-knooppunten in Noord-Holland.