Wegens groot succes: € 2 miljoen voor verduurzamen sportaccommodaties

(16 november 2022)

De provincie Noord-Holland stelt € 2 miljoen beschikbaar voor sportverenigingen die hun accommodatie willen verduurzamen.

De regeling werd eerder al opengesteld en bleek een groot succes. Nieuwe aanvragen kunnen vanaf 9 januari 2023 worden ingediend. 

Wegens groot succes: € 2 miljoen voor verduurzamen sportaccommodaties

Er is veel belangstelling voor de subsidieregeling verduurzaming sportaccommodaties. Dit jaar hebben al 57 sportverenigingen subsidie ontvangen. De effecten van de verduurzaming bij sportverenigingen blijken groot. Daarom heeft de provincie opnieuw geld beschikbaar gesteld zodat nog meer sportclubs hun plannen voor verduurzaming kunnen realiseren. 

Gedeputeerde Rosan Kocken: “We zien veel positieve effecten van de regeling. De investeringen dragen bij aan de CO2-reductie en de sportverenigingen betrekken hun leden actief bij de verduurzamingsmaatregelen. Ook is er meer aandacht voor het scheiden en inzamelen van afval en het visualiseren van de energieoplevering op tv-schermen. Veel verenigingen willen ook in de toekomst verdere verduurzamingsmaatregelen nemen. Dat is een goede ontwikkeling die de provincie graag ondersteunt.“

Besteding subsidie

De subsidie kan besteed worden aan bijvoorbeeld zonnepanelen, LED-verlichting, isolatiemateriaal, apparatuur voor warmte-koudeterugwinning, een warmtepomp en HR-glas. Naast sportverenigingen kunnen ook beheersstichtingen van sportaccommodaties subsidie aanvragen. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 25.000,-. De regeling staat open van 9 januari 2023 tot 31 maart 2023. 

Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds

De subsidie wordt verleend uit het Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds. Met dit fonds draagt de provincie bij om de economische en maatschappelijke effecten als gevolg van de uitbraak van corona te verzachten.