Aanpassing sluisterrein Koopvaardersschutsluis

(03 oktober 2022)

In het project Renovatie Koopvaardersschutsluis is er niet alleen aandacht voor de sluis zelf, ook wordt er gekeken naar de inrichting van het sluisterrein.

Hiervoor is een plan in de maak. Het plan heeft tot doel de ecologische waarden van het gebied te versterken. Het terrein moet groener worden dan het nu is en daarmee een prettige leefomgeving voor dieren. 

Weghalen begroeiing in oktober 2022

De terreininrichting vindt pas plaats na afronding van de renovatiewerkzaamheden. Toch wordt begin oktober de begroeiing op het terrein rondom de Koopvaardersschutsluis al verwijderd. De huidige bosjes moeten plaats maken voor het inrichten van het bouwterrein en het omleggen van kabels en leidingen. De renovatie start weliswaar in april 2023 maar dan zijn kleine zoogdieren al weer actief en vogels mogelijk ook aan het nestelen. Door de huidige begroeiing nu weg te halen is de impact laag. 

Schuilplaatsen voor marterachtigen

Het snoeihout van de bosjes wordt gebruikt om schuilplaatsen te creëren voor marterachtigen. Deze ‘tijdelijke’ schuilplaatsen – in de hoeken van het sluisterrein -  worden straks opgenomen in de definitieve inrichting.

Meer informatie

Met vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt van de provincie via telefoonnummer: 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. Informatie over de renovatie Koopvaardersschutsluis staat op de projectpagina.

Sluisterrein