Gedeputeerde Kocken reikt Molenprijs uit

(04 oktober 2022)

Gedeputeerde Rosan Kocken heeft in Hoogkarspel de molenprijs 2022 uitgereikt tijdens de jaarlijkse Noord-Hollandse Molencontactdag.

De prijs is bedoeld voor vrijwilligers die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de molens in Noord-Holland. 

Gedeputeerde Kocken reikt Molenprijs uit

Het thema van de Molencontactdag was dit jaar “Vastberadenheid”. Hiermee vraag de jury van de Noord-Hollandse Molenprijs aandacht vragen voor het doorzettingsvermogen en de inzet van bijvoorbeeld molenaars, eigenaren en anderen die zich inzetten voor de molens. Veel liefhebbers en vrijwilligers steken veel tijd en energie in bijvoorbeeld  het draaiend houden of weer draai- en maalvaardig maken van een molen, het opbouwen van een molenromp tot volwaardige molen. 

De winnaars van de molenprijs 2022 zijn: Arie Butterman, Arie Groot, Kees Mens en de vrijwilligers van molen Ceres in Bovenkarspel. De winnaars namen een geldbedrag en een oorkonde in ontvangst. Deze oorkonde is op traditionele wijze gedrukt (handgezet) op Zaans Bord, papier afkomstig van ’s werelds laatste papiermolen die op windkracht draait, De Schoolmeester in Westzaan.

Molens in Noord-Holland

Noord-Holland telt rond de 150 historische windmolens; ze zijn grotendeels beschermd als rijksmonument. Sinds 2021 telt het provinciaal erfgoedregister 3 molens.  

De molens zijn qua functie te verdelen in industriemolens (waaronder korenmolens) en poldermolens. De industriemolens dienden fabricageprocessen in de hout- en voedselindustrie. De poldermolens dienden de waterhuishouding. De eerste groep concentreert zich vooral in de Zaanstreek en in dorpen en steden, de tweede groep staat verspreid in het Noord-Hollandse polderlandschap. De molens vervullen meer en meer opnieuw hun oorspronkelijke functie. De provincie subsidieert restauraties van molens en heeft een subsidieregeling voor onderhoud. Beide regelingen zijn er voor molens die als rijksmonument zijn beschermd. 

Lees het volledige juryrapport.

De Noord-Hollandse Molencontactdag wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en de gemeente Drechterland.