Gedeputeerde Rommel tijdens webinar: positief over aanbevelingen Remkes

(07 oktober 2022)

“Wat is uw reactie op het rapport van Remkes?”, “Met welke natuurgebieden in Noord-Holland gaat het slecht?” en “Waarom richt de overheid zich alleen op boeren om het stikstofprobleem op te lossen?” Deze en andere vragen werden gesteld tijdens het webinar over stikstof dat de provincie op vrijdag 7 oktober organiseerde.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Stikstof) en hoogleraar Matty Berg gaven antwoord aan de ruim 150 aanwezigen.

Rommel ging uitgebreid in op het advies dat Johan Remkes op 5 oktober aan het kabinet overhandigde. Ze gaf aan blij te zijn dat het langverwachte rapport er nu is en dat Remkes goed heeft geluisterd naar de betrokken partijen, ook de provincies. “Ik lees er punten in terug die we als provincies hebben ingebracht tijdens ons gesprek met Johan Remkes afgelopen augustus”, vertelde de gedeputeerde. 

Gedeputeerde Rommel tijdens webinar: positief over aanbevelingen RemkesEsther Rommel tijdens de webinar 

Als voorbeeld haalt Rommel aan: “We zijn in Noord-Holland inmiddels 3 jaar bezig met de gebiedsgerichte aanpak om onder andere de stikstofuitstoot terug te brengen en natuur te versterken. We komen een eind, maar we hebben onder andere geld en een bruikbare opkoopregeling nodig om verdere stappen te zetten. Op dit moment kunnen we bijvoorbeeld agrariërs niet helpen die zeggen vrijwillig te willen stoppen. Het Rijk heeft ons geld toegezegd om hen op te kopen, maar de voorwaarden zijn te streng. Daardoor kunnen we deze agrariërs niet helpen. Goed dat Remkes hier ook aandacht op vestigt in zijn advies.”

Noord-Holland gaat volgens Rommel de komende tijd gebruiken om een goede en scherpe analyse te maken van het rapport. De provincies komen in de week van 10 oktober met een uitgebreide gezamenlijke reactie op het advies. Op 14 oktober komt het Rijk met een reactie. 

Het webinar terugkijken kan via deze link. U moet zich eerst aanmelden, daarna kunt u het webinar terugzien.