Gedeputeerde en minister onder indruk van projecten Regio Deal ZaanIJ

(03 oktober 2022)

De Regio Deal ZaanIJ is alweer bijna 4 jaar bezig.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) en minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) bezochten maandag 3 oktober 2022 verschillende locaties om te zien hoe de projecten verlopen. In totaal investeren Rijk, provincie en betrokken gemeenten € 15 miljoen in dit gebied, waarvan € 2,75 miljoen door Noord-Holland.

De Regio Deal ‘ZaanIJ duurzaam verbonden’ is 1 van de 30 Regio Deals die het Rijk tussen 2018 en 2022 startte. In 4 wijken in Amsterdam-Noord en Zaandam (Molenwijk, Tuindorp Oostzaan, Poelenburg en Peldersveld) werken provincie en de gemeenten Amsterdam, Zaanstad en Oostzaan samen met het Rijk en maatschappelijke organisaties - zoals basisscholen en IVN Natuureducatie - voor een groene en veilige leefomgeving. Maar ook voor beter onderwijs en meer werk.

Voedselbos

Een project waar de provincie via het platform Groen Kapitaal aan heeft bijgedragen is het voedselbos op het groene schoolplein van Montessori Kindcentrum Oostzanerwerf. “We weten dat natuur dicht bij de mensen bijdraagt aan gezondheid”, legt Esther Rommel uit. “Dat kunnen we als provincie echt niet zonder de gemeenten voor elkaar krijgen. Ik zie ook dat gemeenten al veel op hun bord hebben en ben blij dat we via deze Regio Deal toch stappen hebben gemaakt, juist in kwetsbare wijken.”

Arie Wim Kars, directeur van de school, ziet dagelijks de voordelen van al het groen op het schoolplein. “Er is veel minder rottigheid onder de kinderen, ze vervelen zich niet. Door al het groen is er meer uitdaging voor ze en ze zijn creatiever in hun spel. We hebben het hek om het plein met opzet laag gehouden, zodat kinderen ook na schooltijd hier kunnen spelen. Dat wordt gewaardeerd. Het blijft hier netjes.” 

Het gezelschap bezocht daarna Poelenburg in Zaandam. Op basisschool De Kleurenpracht werd verteld wat de invoering van een verrijkte leerdag doet voor de leerlingen. Zij blijven langer op school, worden ondersteund door het sociaal wijkteam en kunnen hun talenten ontwikkelen. Dat is heel welkom, want in de buurt leven 80% tot 90% van de kinderen onder de armoedegrens. 

Gedeputeerde en minister onder indruk van projecten Regio Deal Zaanij

Ondermijning

Een ander onderdeel van de Regio Deal is de aanpak van ondermijning. Het is een onderwerp waar veel bewoners in Poelenburg en Peldersveld dagelijks mee te maken hebben. Vanuit hen kwam de vraag om dit als eerste aan te pakken. Inmiddels is een aanpak gestart op de meest zichtbare vorm: illegale bewoning in kleine appartementen door groepjes arbeidsmigranten. Bewoners ervaren geluidsoverlast, parkeerdruk en meer rotzooi op straat. Lokale regelgeving is aangepast zodat het Team Wijkgerichte Overlast illegale bewoning kan aanpakken.

Minister Bruins Slot was onder de indruk van het werk dat al is verzet in de Regio Deal ZaanIJ. Ze dankte de aanwezige partijen voor alles dat in de afgelopen 3 jaar is opgepakt. “Het is heel goed om te zien dat samen optrekken ervoor zorgt dat jongeren hun talent kunnen ontwikkelen en dat een groene omgeving toegankelijk wordt voor iedereen. Met elkaar zetten we ons in om het goede te doen voor onze inwoners. De oplossing ligt hier in de wijken met deze partners, niet in een ivoren toren.”

De Regio Deal ZaanIJ loopt nog tot en met 2023. De partners willen graag door met de projecten die zijn opgestart en met de aanpak van ondermijning. Binnenkort overleggen zij over een vervolg van deze Regio Deal.