Groene dakbedekking op bushaltes werkt vooral in stedelijk gebied

(28 september 2022)

De provincie Noord-Holland heeft op 4 verschillende locaties bushaltes voorzien van sedum-dakbedekking.

Uit deze proef – die 2 jaar heeft geduurd – blijkt dat deze groene dakbedekking een positief effect heeft op de biodiversiteit en in mindere mate ook op fijnstof, CO2, geluid en de waterhuishouding in stedelijk gebied. In het buitengebied en langs de kust is het effect minder of slaat het sedum niet aan. Volgend jaar wordt een nadere afweging gemaakt over het vervolg van deze proef in het integraal Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur (iMPI).

Groene dakbedekking op bushalte R-Net

Begin 2020 startte op verzoek van Provinciale Staten een onderzoek naar vergroening van de bushaltes door middel van sedum-dakbedekking. Sedum is een verzamelnaam voor een type bodembedekker die in een groot deel van het jaar bloeit. Sedum wordt ook wel vetkruid genoemd. Sedum wordt steeds meer toegepast op bushaltes en overige daken. Zo worden bijvoorbeeld bij gemeente Utrecht de bushaltes nu standaard toegepast met sedum. 

Voordelen sedum

De voordelen van sedum als dakbedekking zijn:

  • De bloemen van sedum zijn zeer rijk aan nectar en daarmee erg aantrekkelijk voor insecten, zoals bijen, hommels en vlinders.  
  • Sedum neemt ook fijn- en gifstoffen op. Een sedum-dakbedekking kan zelfs schadelijke stoffen, zoals zware metalen (lood, cadmium), opnemen. 
  • Sedum neemt jaarlijks 1,23 kg CO2 per m2 op en daarnaast zorgt het ook voor zuurstofproductie
  • Sedum heeft een gunstig effect op de waterhuishouding. Door de sponswerking van het sedum wordt het regenwater langer vastgehouden (klimaatadaptief). Daarnaast wordt het water door de sedum dakbedekking gefilterd.
  • Sedum dakbedekking zorgt ook voor een aantrekkelijker kwaliteitsbeeld van de bushalte 

De dakconstructie van bestaande haltes is ongeschikt voor sedum-dakbedekking. Daarom kan deze dakbedekking alleen worden aangebracht als bushaltes vervangen worden en een stevigere dakconstructie krijgen. 

Proef op 4 locaties

Het sedum is vanaf september 2020 als proef gefaseerd geplaatst op de volgende locaties:

  1. N236 nabij Weesp (1 halte)
  2. N200 aan de kust van Bloemendaal aan Zee (2 haltes)
  3. N242 bij Middenmeer (1 halte)
  4. HOVASZ Hoofdorp-Aalsmeer (8 haltes)

Uit de proef bleek dat sedum niet goed bestand is tegen zilte omstandigheden van de Noord-Hollandse kust (locatie 2). Hier is het sedum niet aangeslagen. Op de overige locaties kwam het sedum wel tot ontwikkeling. Bushaltes met sedum-dakbedekking in de bebouwde omgeving bieden dan ook de meeste meerwaarde op het gebied van biodiversiteit, opname fijnstof en wateropvang (klimaatadaptieve maatregel).