Hinder voor scheepvaart door werkzaamheden Brug Ouderkerk

(28 september 2022)

Vanwege werkzaamheden bij de Brug Ouderkerk tussen Ouderkerk aan de Amstel en Amstelveen, wordt de brug niet bediend op 30 september en 1 oktober 2022.

Scheepvaart op de Amstel hoger dan 2,60 meter moet rekening houden met stremming ter hoogte van Brug Ouderkerk. Schepen lager dan 2,60 meter kunnen onder het vaste deel van de brug varen. 

Luchtfoto Brug Ouderkerk.

De provincie Noord-Holland vervangt de Brug Ouderkerk tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel. Op 30 september en 1 oktober werkt de aannemer voor een deel op het water. Vanwege de werkzaamheden op de Amstel, wordt de Brug Ouderkerk niet bediend op deze dagen. Schepen lager dan 2,60 meter kunnen deze dagen wel gebruik blijven maken van de westelijke (vaste) onderdoorgang.  

Meer informatie

Op de hoogte blijven van bedientijden van bruggen en sluizen, stremmingen of werkzaamheden? Kijk dan ook op www.vaarweginformatie.nl.
Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar)-weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis) of per mail servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen via de pagina van Brug Ouderkerk of de regionale facebookpagina @AmstellandMeerlanden