Nieuwe gezichten in stuurgroep Verbinding A8-A9

(20 september 2022)

Op donderdag 15 september kwam de stuurgroep Verbinding A8-A9 bij elkaar. De bijeenkomst stond vooral in het teken van kennismaking.

Dit was de eerste keer dat de stuurgroep bij elkaar kwam sinds de gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar. Vanuit Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk zijn er nu nieuwe vertegenwoordigers in de stuurgroep Verbinding A8-A9. De nieuwe leden werden door de voorzitter van de stuurgroep, gedeputeerde Jeroen Olthof, van harte welkom geheten.

Landschapsplan 

De leden werden door de voorzitter geïnformeerd over de actuele stand van zaken rondom het landschapsplan. Het plan is begin juli door het ministerie van OCW aan Unesco verzonden. Unesco heeft begin augustus een ontvangstbevestiging hiervan terug gestuurd. Beide brieven zijn terug te vinden bij de projectdocumenten op de website van de Verbinding A8-A9.

Maatregelen Krommenie/Assendelft

Voor veel autoverkeer is de N203 bij Krommenie en Assendelft de dagelijkse route tussen de A8 en A9. Omwonenden ervaren al jaren grote overlast van deze steeds drukker wordende provinciale weg. De Verbinding A8-A9 biedt het verkeer straks een andere route, maar die weg ligt er de komende jaren nog niet. Daarom wordt geïnvesteerd in maatregelen die de leefbaarheid in en rond Krommenie en Assendelft op korte termijn verbeteren. Begin dit jaar werd het ontwerp voor de herinrichting van het stationsgebied afgerond. Het ontwerp werd samen met de omgeving opgesteld. Later dit jaar worden de geluidwerende vangrails verder uitgewerkt en aan de bewoners en gebruikers van de N203 gepresenteerd.

Samenstelling stuurgroep Verbinding A8-A9

De stuurgroep Verbinding A8-A9 bestaat uit de verantwoordelijke portefeuillehouder van de Vervoerregio Amsterdam, de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen en wordt voorgezeten door de gedeputeerde Bereikbaarheid en Mobiliteit van de provincie Noord-Holland. Verder zijn vertegenwoordigers van OCW en Rijkswaterstaat aanwezig als adviserend lid.