Update 2-9: Nieuwe stap voor aansluiting bruggen en sluizen op de centrale brugbediening

(01 september 2022)

De provincie Noord-Holland sluit nog eens 9 bruggen aan op de bediencentrale Weg- en Waterhuis De lange Balk in Heerhugowaard. Hiervoor heeft de provincie op 31 augustus 2022 een samenwerkingsovereenkomst getekend met Yunex Traffic.

Met de ondertekening is Yunex Traffic de tweede partij die een bouwteamovereenkomst met de provincie heeft afgesloten voor het aansluiting van bruggen en sluizen op de bediencentrale. Vanwege de omvang en de complexiteit van de werkzaamheden kiest de provincie ervoor om met 2 aannemers te gaan samenwerken. Eerder dit jaar heeft Istimewa Elektro een samenwerkverband voor een bouwteamovereenkomst getekend. Zij gaan daarmee aan de slag met de aansluiting van 10 bruggen en sluizen op de bediencentrale. Met de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en Yunex worden nog eens 8 aansluitingen gerealiseerd: de Aalsmeerderbrug, de Tolhuissluis, de Oostoeverbrug en Kooysluis, de Westfriesesluis, de Purmerendbrug en -sluis en de Koopvaardersbrug.

Faseringen

Met de bouwteamfase die nu start gaan de provincie Noord-Holland en Yunex Traffic technische ontwerpen, planning, bereikbaarheid en kosten gedetailleerd uitwerken. Zo kan daarna worden gestart met de daadwerkelijke aansluiting van de bruggen en sluizen op de bediencentrale. Naar verwachting worden de eerste bruggen in 2023 aangesloten.

Centrale brugbediening

Met de centrale bediening stimuleert de provincie het vervoer over water én verbetert de doorstroming op de wegen. Door de bediening van steeds meer bruggen vanuit 1 punt te organiseren, is het openstellen van bruggen beter op elkaar afgestemd voor zowel de scheepvaart als het wegverkeer en ontstaat er op termijn mogelijkheid voor verruiming van bedientijden. De ambitie van de provincie Noord-Holland is om uiteindelijk 40 bruggen en sluizen te gaan bedienen vanuit de bediencentrale in Heerhugowaard.