Regietafel Stikstof praat bij in duinen Zuid-Kennemerland

(15 september 2022)

Turend naar een hoopje duinzand waar zoutzuur op werd gedruppeld, zagen deelnemers aan de Provinciale Regietafel Stikstof hoe gezonde natuur reageert op stikstof: het bruist.

Het experiment in de duinen van Nationaal Park Zuid-Kennemerland vond plaats nadat de deelnemers waren bijgepraat over de stikstofaanpak van de provincie.

Regietafel stikstof kijkt toe tijdens experiment in de duinen.

De regietafel, onder leiding van commissaris van de Koning Arthur van Dijk, bestaat uit gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) en vertegenwoordigers van Schiphol, VNO-NCW, waterschappen, industrie, de landbouwsector, agrarische collectieven, Bouwend Nederland, natuurorganisaties, gemeenten, ANWB en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland. Deze vertegenwoordigers komen een aantal keer per jaar samen en geven gevraagd en ongevraagd advies over de stikstofaanpak.

Op donderdag 15 september kwamen vooral de ontwikkelingen vanuit Den Haag voorbij en hoe Noord-Holland daarop voorsorteert. Gedeputeerde Rommel besprak onder andere het werkbezoek dat minister Christianne van der Wal op 12 september aan Noord-Holland bracht. “Ik heb aangegeven dat ik blij ben met de toegezegde financiering om snel maatregelen te kunnen nemen om stikstofuitstoot terug te dringen”, vertelde Rommel “De voorwaarden die aan dit geld blijken te hangen maken het voor Noord-Holland alleen onmogelijk om dat voor elkaar te krijgen.”

Ook was er een update over de gebiedsgerichte aanpak, waarbij de provincie in 24 deelgebieden onder andere de stikstofuitstoot en -neerslag naar beneden wil krijgen. In Polder Westzaan wordt inmiddels gewerkt aan een uitvoeringsplan en in Zuid-Kennemerland is momenteel een plan van aanpak in de maak. Dit gebeurt in samenspraak met grondeigenaren, gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties.

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk benadrukte tijdens het overleg nogmaals dat de stikstofproblematiek van iedereen is en dat die alleen samen is op te lossen. “Het is goed dat we met al deze verschillende belangen aan tafel zitten. Daardoor horen we van elkaar waar de uitdagingen zitten en kunnen we allemaal meedenken met mogelijke oplossingen.”