Scholieren meten luchtkwaliteit op de fiets

(09 september 2022)

Scholieren van 6 middelbare scholen in de provincie Noord-Holland ontvangen speciale sensorkastjes waarmee ze de luchtkwaliteit gaan meten.

Het sensorkastje kan aan de fiets worden gehangen en brengt zo de luchtkwaliteit van de fietsroute in kaart. De scholen hangen ook een sensor op een vaste plaats, zodat ze inzicht krijgen in de ontwikkelingen van de luchtkwaliteit rondom de school. 

De scholen ontvingen de sensorkastjes deze week op het Castor College in Beverwijk. Hier zijn de docenten in een workshop klaargestoomd voor deelname aan het project door medewerkers van GLOBE, de provincie, het RIVM, GGD en de sensorfabrikant Sodaq. Tijdens het project worden de scholen ondersteund om zich het lesmateriaal eigen te maken en in te passen bij projectweken of de bètavakken. De deelnemende scholen zijn Castor College (voorheen Kennemer College) in Beverwijk; Sint Michaelscollege in Zaandam; Hyperion Lyceum in Amsterdam; Vellesan in IJmuiden; Blaise Pascal College in Zaandam en Roland Holst in Hilversum.

Scholieren meten luchtkwaliteit op de fiets

Leren over gezonde leefomgeving

Leerlingen van deze middelbare scholen meten met een vaste sensor en een mobiele sensor op een fiets, bekend als de Snuffelfiets, de luchtkwaliteit, voeren (data-)analyse uit en voeren het gesprek over de leefomgeving. Het doel is om de bewustwording en educatie over luchtkwaliteit en gezonde mobiliteit van scholieren te vergroten. De leerlingen gaan hun eigen luchtkwaliteit meten, zelf een onderzoeksvraag opstellen, de data interpreteren en een onderzoeksverslag schrijven. Ook denken ze na over mogelijke oplossingen voor een betere luchtkwaliteit. Hun resultaten presenteren ze vervolgens aan de provincie Noord-Holland. 

Lesmateriaal van GLOBE

Het project wordt georganiseerd door de Nederlandse afdeling van GLOBE, dat hiervoor lesmateriaal schreef. GLOBE is het wereldwijde onderzoeksprogramma voor middelbare scholieren van NASA, RIVM, KNMI en universiteiten. Onderdeel van het project is, het werven van geïnteresseerde scholen en deze procesmatig ondersteunen in de uitvoering en communicatie, het betrekken van de lokale GGD en gemeente. De scholen gaan met ondersteuning van GLOBE het project eigen maken en uitvoeren met de scholieren. Het project loopt tot 30 juni 2023.

Hollandse luchten 

De geselecteerde scholen hebben dezelfde geografische ligging als het project Hollandse Luchten van de provincie Noord-Holland. Hollandse Luchten is een burgermeetnetwerk met meetgemeenschappen op verschillende locaties in Noord-Holland die de luchtkwaliteit in kaart brengen. Deelnemers aan het scholenproject worden gekoppeld aan het project Hollandse Luchten. Dit is al een succes in Beverwijk en in Amsterdam. De scholen krijgen minimaal één vaste sensor, waardoor ze onderdeel worden van het meetnetwerk en de meetgemeenschap Hollandse Luchten.