Wonen voor winkels goed voor betere boterham en meer woongenot

(14 september 2022)

Winkelleegstand en een tekort aan woningen is een probleem waar veel gemeenten mee te maken hebben. Een probleem, maar tegelijkertijd ook een kans. De provincie Noord-Holland verknoopt de 2 opgaven door transformatie van structurele winkelleegstand naar woningen te stimuleren.

Er is onderzoek gedaan naar de opgaven en kansen in Noord-Holland. Daarnaast wordt de theorie ook al in praktijk gebracht. Gedeputeerde Ilse Zaal ging naar Hilversum om te horen én te zien wat er gebeurt om het centrumgebied nog aantrekkelijker te maken. 

Het centrum van Hilversum is rijk aan winkels en horeca. Maar ook in deze stad is er leegstand en is er een grote vraag naar woningen. Uit het onderzoek van de provincie komt naar voren dat er in Hilversum veel kansen zijn voor transformatie en het realiseren van 500-600 woningen. De gemeente investeert al veel in de toekomstbestendigheid van het centrum en ziet het programma Wonen voor winkels als een kans om de kwaliteit van het winkelgebied te verbeteren. 

Straatnaamborden Hilversum

Wethouder Arno Scheepers: “De Havenstraat is een typisch voorbeeld van een aanloopstraat waar veel leegstand is, maar waar ook potentie is om de straat weer aantrekkelijk te maken. Er is ruimte voor wonen, winkels en horeca. Daarnaast kunnen aanpassingen in de openbare ruimte deze straat een mooiere uitstraling geven. Er is echter weinig ruimte in de straat. Als we in de straat meer woningen willen, dan moeten daar ook parkeerplaatsen bij. Daar is geen ruimte voor. Nieuwe parkeerplekken realiseren gaat sowieso ten koste van de fietspaden en het aanwezige groen en dat is niet de bedoeling.” 

Er komt veel kijken bij het transformeren van een straat en/of gebied. Daarom ondersteunt de provincie gemeenten die aan de slag willen. 

Janneke den Ouden (Stad & Co) is namens het programma Wonen voor winkels nauw betrokken bij Hilversum: “Ik help in alle fasen van het transformatieproces: van het opstellen van een visie tot het realiseren van een project, en van het bijeenbrengen van vastgoedpartijen tot het werken aan bestuurlijke urgentie. Ik ken het gebied inmiddels heel goed en ben als een soort speurhond door de Havenstraat gegaan om in contact te komen met ondernemers en eigenaren. Ik heb hen gevraagd hoe zij de toekomst van de Havenstraat voor zich zien. Er is veel draagvlak om het gebied te transformeren. De meesten zijn er wel van overtuigd dat het creëren van een mooie toegankelijke weg bijdraagt een betere boterham, meer winkelplezier en woongenot.” 

De ondernemers werken de komende tijd samen met de vastgoedeigenaren aan een wensbeeld voor de Havenstraat. Janneke: “Het is heel belangrijk om steeds gezamenlijk op te trekken. Het gaat immers om ‘hun’ Havenstraat en het is een langdurig proces waarin we ongetwijfeld ook nog wel hobbels gaan tegenkomen. Een van die hobbels is inderdaad het parkeren, daar moeten we samen met de gemeente een oplossing voor gaan vinden.”

Wonen voor winkels

De provincie Noord-Holland wil dat leegstaande winkels in centrumgebieden vaker worden omgebouwd tot woningen. Uit onderzoek (pdf, 1MB) blijkt dat het nu al mogelijk is om 9.000-10.000 woningen te realiseren door transformatie van leegstaand winkelvastgoed. Met een verdere toename van de leegstand door corona groeit de potentie voor wonen in centra naar circa 21.000 tot 27.000 woningen. Meer informatie is te vinden op de pagina Detailhandel.

Ilse Zaal en Arno Scheepers.
Foto: Gedeputeerde Ilse Zaal kijkt rond in de Havenstraat in Hilversum.