Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 12 april 2023

(13 april 2023)

BBB, VVD, GroenLinks en PvdA gaan de vorming van een coalitie onderzoeken. Dat doen ze met 2 informateurs, waaronder Ankie Broekers-Knol.

Provinciale Staten van Noord-Holland (PS) spraken met verkenner Ankie Broekers-Knol over haar advies: onderzoek een coalitie met de 4 grootste partijen: BBB, VVD, PvdA en GL. 

Ankie Broekers-Knol spreekt Provinciale Staten toe.

Broekers deed op verzoek van de BBB een verkenning naar een mogelijke coalitie. Ze sprak na de verkiezingen met alle politieke partijen in PS en nodigde de fracties van BBB, VVD, GL en PvdA uit voor een verdiepend gesprek. Ze vertelde dat de meeste partijen het wenselijk vinden dat BBB deel uitmaakt van een nieuw college, gezien de uitslag van de verkiezingen waarbij BBB de grootste werd. Volgens Broekers-Knol geeft een college met BBB, VVD, GroenLinks en PvdA de links-rechtsverhoudingen in PS goed weer en worden de buitengebieden en het stedelijk gebied daarbij vertegenwoordigd. Het advies van verkenner Broekers-Knol is te vinden bij de agenda van de vergadering van 12 april 2023

Verschillen overbruggen

De lijstrekkers stelden Broekers-Knol vragen. Zijn de verschillen wel overbrugbaar? Is er voldoende vertrouwen? Welke vorm krijgt een coalitieakkoord? Wie moeten de informateurs worden? Diverse partijen gaven aan dat tempo gemaakt moet worden en spraken de wens uit voor een stabiele coalitie. In haar reactie op de vragen vertelde Broekers onder meer dat gesproken is over de verschillen, maar niet over het overbruggen ervan. Broekers: “Het daadwerkelijk overbruggen van de verschillen is aan de partijen zelf, maar wat ik bij alle partijen heb gemerkt is de bereidheid om te komen tot goede oplossingen voor de Noord-Hollanders. De 4 partijen hebben allemaal gezegd dat ze serieus aan de onderhandelingen willen gaan beginnen.”

Ingrid de Sain van BBB vertelde dat er naast mevrouw Broekers-Knol, die de vervolggesprekken als informateur gaat leiden, ruimte is voor een tweede informateur. De partijen spraken ook over een motie met een voorstel voor sessies met experts uit de landbouw, parallel aan de formatie. De motie werd verworpen. 

Participatieproces nieuwe vergunning Tata Steel

PS spraken over het participatieproces dat Tata Steel moet houden vanwege een vergunningsaanvraag voor een nieuwe installatie en het Heracless-project om te komen tot groen staal. Onder meer over het gevoel van onveiligheid die de deelnemers aan het participatieproces kunnen hebben, omdat Tata Steel dat proces zelf organiseert. Ook spraken zij over de dossierkennis die nodig is om goed te kunnen deelnemen. Gedeputeerde Jeroen Olthof lichtte toe dat de verantwoordelijkheid voor het organiseren van de participatiebijeenkomsten over de vergunningsaanvraag wettelijk gezien bij de aanvrager Tata Steel ligt. De provincie ziet toe op een zorgvuldig participatieproces. PS dienden 7 moties in. Gedeputeerde Jeroen Olthoff ontraadde bijna alle moties en liet 1 motie aan de Staten. Alle moties werden met een ruime meerderheid verworpen. 

Beëdiging

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk nam de eed af bij het ervaren Statenlid Remine Alberts (SP) die op 29 maart niet aanwezig kon zijn bij de installatie van de nieuwe Statenleden. 

Agenda, stukken en vergadering terugzien

Alle ingediende moties, voorstellen en stukken staan bij de agenda van de PS-vergadering van 12 april 2023. De vergadering terugzien kan via https://noord-holland.stateninformatie.nl. Daar is binnenkort ook te vinden hoe de Statenleden precies hebben gestemd.