Provincie ontwikkelt handreiking voor transformatorstations in landschap

(14 april 2023)

De provincie heeft een handreiking voor netbeheerders en gemeenten ontwikkeld voor elektriciteitsstations in ons landschap. Hierin staan uitgangspunten die kunnen helpen bij een toekomstbestendige keuze voor de locatie van een transformatorstation.

De handreiking (pdf, 10,4 MB) biedt tevens handvatten voor het zorgvuldig inpassen van stations in het landschap. Het gaat hierbij om de bovengrondse inpassing. Zoals de visuele effecten en de ruimtelijke impact op het Noord-Hollandse landschap.

Kansen creëren 

Bij het ontwikkelen van een energie-infrastructuur spelen technische eisen én randvoorwaarden een grote rol. Zoals de lengte van de benodigde verbindingen, de invloed van andere kabels en leidingen en geluidshinder. Naast een technische opgave is nieuwe energie-infrastructuur ook een ruimtelijk vraagstuk. Door bij de plaatsing van een transformatorstation ook vanuit het gebied te denken, ontstaan er kansen voor samenhangende oplossingen. In de handreiking probeert de provincie zoveel mogelijk meerwaarde te creëren op verschillende terreinen zoals ecologie, natuur en klimaatadaptatie.

Provincie ontwikkelt handreiking voor transformatorstations in landschap

Centrale aanpak

Door in de aanleg van de energie-infrastructuur aan te sluiten bij andere ontwikkelingen – zoals woningbouw, bedrijvigheid of natuurontwikkeling – ontstaan er kansen voor het combineren van verschillende uitdagingen. Ook deze opgaven vragen allemaal om ruimte. Waarbij de landschappelijke kenmerken én de culturele identiteit van het gebied centraal staan. Een dergelijke, centrale aanpak helpt om het draagvlak te vergroten.

Deze handreiking gaat niet in op de effecten op bodem en ondergrond. Ook deze effecten zullen moeten worden meegenomen in de totale afweging waar een station komt. 

Transformatorstations

De afgelopen jaren zijn we steeds meer stroom gaan gebruiken en dit gaat in de toekomst alleen nog maar toenemen. De aankomende jaren komen er dan ook heel veel transformatorstations bij om aan die groeiende vraag naar energie te voldoen.