Pyloontjes onderdoorgangen Westfrisiaweg vanaf 20 april weggehaald

(18 april 2023)

Tussen 20 april en 5 mei verwijdert de gebiedsaannemer BAM de zogenaamde pyloontjes of piramides (anti-parkeerelementen) bij de Noorderboekert, De Strip, Wogmergouw en Oostergouw.

Om deze werkzaamheden aan de ondergangen van de N307 (Westfrisiaweg) mogelijk te maken, zijn er voor het autoverkeer snelheidsbeperkende maatregelen. Alleen op 5 mei is er een omleiding. Maar verder levert de uitvoering van deze werkzaamheden naar verwachting weinig hinder op voor het autoverkeer. Fietsers worden – als dat nodig is –  tijdens de werkzaamheden ter plaatse omgeleid via het fietspad aan de andere zijde.  

Planning werkzaamheden 

De eerste werkzaamheden aan het fietspad Wogmergouw en het fietspad Oostergouw zijn op donderdag 20 april en vrijdag 21 april. Daarna werkt de aannemer op 24 en 25 april aan de Noorderboekert. Op 26 april en 1 mei wordt gewerkt aan de Wogmergouw, op 2 en 3 mei aan De Strip en tot slot op 4 en 5 mei aan Oostergouw.  Alleen op 5 mei is er een omleiding voor wegverkeer nodig om het werk veilig te kunnen uitvoeren. 

Pyloontjes onderdoorgangen vanaf 20 april weggehaald

Verbetering afwatering 

Afgelopen najaar zijn de onderdoorgangen van de N307 aangepast omdat de afwatering niet voldeed bij lange en tegenwoordig ook steeds vaker voorkomende hevige regenbuien. Tijdens deze aanpassingen van de ontwatering zijn kolken en dergelijke geplaatst. Ook zijn meerdere onderdoorgangen voorzien van kleine stenen driehoekjes, zogenaamde pyloontjes of piramides, om hiermee te voorkomen dat de ruimte onder de weg ten onrechte kan worden gebruikt als parkeerplaats. 

Deze pyloontjes riepen na plaatsing veel weerstand op bij met name fietsers. Uit de reacties bleek dat het minder vriendelijke wegbeeld fietsers bang maakte voor de gevolgen van een val met de fiets. Hoewel de pylonen voldoen aan de richtlijnen van CROW, zijn geplaatst uit goede intentie en dit een gebruikelijke maatregel is om parkeren langs wegen te voorkomen, is het niet de bedoeling dat het mensen belemmert om te fietsen. Ook bleek dat er minder vaak parkeeroverlast voorkomt dan was aangegeven. Dat maakt dat de maatregel niet in verhouding staat tot het doel. Na afweging is daarom besloten de anti-parkeerelementen weg te halen.