Fototentoonstelling over Waddenbaai van Jeroen Toirkens

Foto’s van documentair fotograaf Jeroen Toirkens (1971) zijn vanaf 7 september te zien in een tentoonstelling over de Waddenbaai in de Oosterlanderkerk Noord-Holland in Den Oever.

Voetbaldoel bij Waddenbaai.
Foto: Jeroen Toirkens.

Daarnaast is er een film over zijn aanpak op Wieringen en geven historische kaarten, uit de Provinciale Atlas, informatie over de veranderingen van het Noord-Hollandse waddenkustlandschap. 

Provinciale Atlas

Het Noord-Hollands Archief geeft ieder jaar een opdracht aan een fotograaf om een reportage te maken voor de beeldcollectie Provinciale Atlas. Dit jaar brengt Toirkens het thema ‘Leven met het water’ in beeld. Daarnaast is hij voor de Landschapstriënnale 2023 gevraagd om zijn interpretatie te geven aan de ‘Waddenbaai’, de ruimte van het Noord-Hollandse wad. Hij heeft gefotografeerd op Wieringen en Texel, waarbij hij vooral inzoomt op de geometrie van het dijklandschap.

Geometrische vormen van het landschap

Toirkens: “Voor deze opdracht ben ik het gebied tussen Den Helder en Den Oever gaan onderzoeken, waarbij ik steeds naar de zee en de dijk werd getrokken. Ik werd gefascineerd door de geometrische vormen van het landschap: de horizon, de leegte en de door mensen gemaakte dijk. De kleur van het gras en het grijze van de zee. Het verschil van de zee tussen eb en vloed, de dijk van asfalt of beton. Dat is wat ik heb teruggekregen van het landschap.”

Toirkens is bekend van fotoreportages van nomadische eenzaamheid en afgelegen wildernis. Hij heeft een grote affiniteit met sociale documentairefotografie. Een aantal van zijn foto-essays is in de internationale pers verschenen. Het project ‘Nomadslife’, waarin hij de nomadische volkeren van het noordelijk halfrond documenteert, begon met een bezoek aan Turkse nomaden in het Bolkar-gebergte en resulteerde in een fascinatie voor het traditionele zwervende bestaan van nomadische volkeren en de sociaaleconomische en klimatologische problematiek waarmee deze vandaag geconfronteerd worden.  

Landschapstriënnale 23 

De Landschapstriënnale is een driejaarlijks terugkerende manifestatie over het landschap: heden, verleden en een mogelijke toekomst in het licht van actuele ontwikkelingen. Dit jaar worden onder de titel ‘Dynamische Waddendelta’ de schijnwerpers op de Waddenkust van de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen gezet. Het Noord-Nederlandse kustlandschap is ruim 225 kilometer lang en bestaat uit 9 Waddenregio’s, ieder met een eigen identiteit en iconen. 

De Waddenbaai en de Afsluitdijk vormen de Noord-Hollandse Waddenkust. Dit kustlandschap, grenzend aan het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee, is verandert ingrijpend als gevolg van de klimaatveranderingen. De vraag is niet óf, maar hoe de Waddenkust in de komende eeuw verandert. In deze tentoonstelling laten historische kaarten uit de beeldcollectie Provinciale Atlas de veranderingen van het kustlandschap in Noord-Holland sinds de 16e eeuw zien.